Kundsupport & helpdesk

Effektivare medarbetare och nöjdare kunder

VisionFlow är ett kraftfullt verktyg för att leverera bra support för produkter eller tjänster till kunder och slutanvändare. Vårt system är lätt att använda, mycket flexibelt och konfigurerbart. Kom igång snabbt med hjälp av en enkel konfiguration eller välj en mer avancerad uppsättning.

Vad är bra kundsupport? 

För att kunna tillgodose kundernas behov i dagens digitaliserade vardag är det viktigt att kunna erbjuda kunden support via flera olika kanaler. Det är kunderna som kontaktar organisationer och kraven på en effektiv och lösningsorienterad support blir bara tyngre. Därför är det otroligt viktigt för organisationer att kunna möta kunderna där de finns och kunna erbjuda lösningar på ett effektivt tillvägagångssätt.

En bra kundsupport är en avgörande komponent för att upprätthålla och utveckla en stark kundrelation. Det innebär att kunna tillgodose kundernas behov på ett effektivt och tillfredsställande sätt. För att uppnå detta behöver ni ett kraftfullt system som hjälper er att erbjuda en överlägsen kundupplevelse.

Varför VisionFlows kundsupport

Ökad kundnöjdhet

Genom en strukturerad kundtjänst kan ni ge era kunder den bästa tänkbara servicen. Med VisionFlow får ni ett snabbt och lösningsorienterat ärendehanteringssystem som ser till att era kunder förblir nöjda och lojala.

Ärenden skapas direkt

Ett inkommande mail kommer direkt att skapa ett ärende i VisionFlow. Ärendena konfigureras så att den information ni tycker är viktig finns registrerat på ärendet och att ärendet hamnar hos rätt person eller team.

Full spårbarhet

Missa aldrig ett mail, sms eller annan typ av kommunikation genom att ha en full spårbarhet från det att kunden först tog kontakt till återkoppling efter avslutat ärende.

Supportcenter

Strukturerar upp support med hjälp av en kunskapsbas. Säkerställ en enhetlig kvalitet med all information samlad på en plats. Kunskapsbasen underlättar för organisationen genom möjligheten för alla att dela kunskap mellan varandra.

Full koll på ärendets status

Få full koll på ärendets status och hur det hanteras genom att identifiera, dokumentera, följa upp och lösa frågor eller problem som uppstår under projektets gång. Med VisionFlows kan du centralisera alla dessa problem på ett och samma ställe.

Multikanal support

Kunden har möjlighet att skapa en supportfråga i flera olika kanaler, som e-post, chatt, telefon och sociala medier. Detta ger kunden flexibilitet att välja den kanal som passar dem bäst. I VisionFlow samlas alla ärenden oavsett vart första kontakten sker.

Rapportfunktioner

Se status på aktuella ärenden och hitta eventuella flaskhalsar. Låt ärenden lösas sömnlöst och smidigt med hjälp av viktiga nyckeltal. Skapa egna rapporter som underlättar för er support. 

Kunskapsbas

VisionFlow är försett med en omfattande kunskapsbas där kunder kan hitta värdefull information i form av detaljerade lösningsartiklar och andra hjälpmedel. Det bidrar till att minska antalet ärenden och därmed behovet av att kontakta kundsupport.

Automatisering

Med hjälp av automatisering kan ni effektivisera processer som att exempelvis skicka ut standardiserade svar, lösa enkla ärenden och schema lägga supportuppgifter. Det går dessutom att anpassa VisionFlow efter era specifika behov.

Håll koll på hela kundresan

Kundkort

Detaljerad information

Följ varje detalj i kundresan. Få all information ni behöver på ett klick och bygg förtroendefulla kundrelationer. Genom att ha full spårbarhet på kundkortet kan teamet enklare hantera alla ärenden. Med VisionFlow får ni all viktig information samlad på kundkortet.

ärendehantering, kontaktcenter supportcenter ärendeportal

Anpassade vyer

Anpassa vyerna efter specifika avdelningar så att rätt avdelning enklare kan hålla koll på sina ärenden och agera snabbt och effektivt vid varje kundärende. Anpassa vyerna så att bara den viktiga och relevanta informationen finns tillgänglig för teamet. 

 

Ärendefördelning

Statistik över alla ärenden

Håll koll på alla kundärenden och skapa en smidigare kundupplevelse. Upptäck flaskhalsar i tid och agera snabbt för att göra kunderna nöjda. Analyser data och strategier som underlättar för hela teamet.

Läs mer

Få ut mer av kundsupporten

 

VisionFlow är ett skalbart system som anpassas efter vad just er organisation har behov av.  VisionFlow har mängder med funktioner som tillsammans utgör det optimala verksamhetssystemet. Nedan följer några av våra funktioner som vi även kan rekommendera för en smidig och effektiv kundsupport.

v

Live-chatt

Live-chattmodulen gör det enkelt för er att kommunicera med era slutanvändare och kunder via en online live-chatt.

Kunskapsbas

Tillåt era användare och kunder att söka i kunskapsbasen efter svar till sina frågor. Håll era interna dokument privata.

Z

SLA-hantering

Försäkra er om att ni lever upp till era servicenivåer som exempelvis att svara en kund inom 2 dagar, eller att lösa incidenter inom 24 timmar.

E-postintegration

E-postintegrationen ger er möjligheten att konfigurera ett projekt till att skapa ärenden och kommentarer baserat på inkommande e-post.

Ärendehantering

Prenumerera på händelser, tagga ärenden, byt ägare eller avdelning, kommunicera privat och med användarna – allt i samma vy.

Ärendeplanering

Sätt upp återkommande ärenden, möten, kontraktsdatum och påminnelser för att försäkra er om att inget ärende glöms bort. 

Tjänstekatalog

Sätt upp en tjänstekatalog där era kunder kan välja och vraka bland era tillgängliga produkter. Snabbt och enkelt.

Dashboard

Dashboarden är tänkt att vara startsidan, där ni får en överblick över och kan organisera era ärenden. Konfigurerbar efter era behov.

s

Incidenthantering

Hantera incidenter snabbt genom att säkerställa att rätt team tar ägandeskap av incidenten. Håll er sedan uppdaterade hur arbetet går.

n

Tillgångshantering

En kraftfull CMDB hjälper er strukturera och hålla koll på alla era produkter, tjänster, dokument och tillgångar.

w

Multi-kanalskommunikation

Ärenden i VisionFlow kan skapas från inkommande mail, sms, formulär, telefon och manuellt i systemet.

r

Problemhantering med KEDB

Håll bättre koll på era kända brister och problem. Få ut rapporter enkelt, eller använd er av ärendefiltrering.

”Supportanvändare har idag högre krav på insyn och transparens, de vill veta vad som händer med deras ärenden. […] VisionFlow uppfyller våra krav och mer därtill.”

Robert Gehring, Chef för medlems-, förlags- och kundservice på STIM

Läs kundberättelse

Anpassa VisionFlow så det passar er

Dessa lösningar i VisionFlow kan också vara intressanta

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

CRM

Hantera alla kundinteraktioner på samma ställe

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?