Kundsupport & helpdesk

Effektivare medarbetare och nöjdare kunder

VisionFlow är ett kraftfullt verktyg för att leverera bra support för produkter eller tjänster till kunder och slutanvändare. Vårt system är lätt att använda och mycket flexibelt och konfigurerbart. Kom igång snabbt med hjälp av en enkel konfiguration eller välj en mer avancerad uppsättning.

Supportcenter med kunskapsbas

Strukturera supporten med hjälp av en kunskapsbas. Gör det enkelt för supporten och användarna att hitta redan dokumenterad information. Med en kunskapsbas blir supporten mindre personberoende och alla kan avlasta och dela kunskap mellan varandra.

Full koll på ärendets status och hantering

Ni kommer få full koll på alla ärendet som inkommit och var de befinner sig i kedjan. Följ kommunikationen, ägarebyten och statusändringar med enkelhet. Vår system är perfekt för er interna helpdesk eller kundtjänst.

Telefon, e-post, chatt - samlade i ett system

Tappa aldrig bort ett ärende igen. Med hjälp av VisionFlow samlas alla era ärenden på ett och samma ställe med full spårbarhet, oavsett om ärendet kom in via chatt, e-post, telefon eller formulär.

Ärenden skapas direkt i VisionFlow

Ett inkommande mail kommer direkt att skapa ett ärende i VisionFlow. Ärendena konfigueras så att den information ni tycker är viktig finns registrerat på ärendet och att ärendet hamnar hos rätt person eller team.

Få en överblick av alla ärenden och er supportprocess genom dashboarden

Skapa en gemensam dashboard för visualisering av alla ärenden för en snabb överblick av hur arbetet fortgår. Avgör själv vilket data som är viktigt för just er att ha med på er dashboard. 

Alla användare har även en personlig dashboard där de kan få en mer specifik överblick över deras eget arbete och vilka ärenden de har fått tilldelade till sig själva.

”Supportanvändare har idag högre krav på insyn och transparens, de vill veta vad som händer med deras ärenden. […] VisionFlow uppfyller våra krav och mer därtill.

Robert Gehring, Chef för medlems-, förlags- och kundservice på STIM

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra funktioner i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

CRM

Hantera alla kundinteraktioner på samma ställe

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

Vill ni komma igång redan idag?