Kundsupport & helpdesk

Effektivare medarbetare och nöjdare kunder

VisionFlow är ett kraftfullt verktyg för att leverera bra support för produkter eller tjänster till kunder och slutanvändare. Vårt system är lätt att använda och mycket flexibelt och konfigurerbart. Kom igång snabbt med hjälp av en enkel konfiguration eller välj en mer avancerad uppsättning.

Supportcenter med kunskapsbas

Strukturera supporten med hjälp av en kunskapsbas. Gör det enkelt för supporten och användarna att hitta redan dokumenterad information. Med en kunskapsbas blir supporten mindre personberoende och alla kan avlasta och dela kunskap mellan varandra.

Full koll på ärendets status och hantering

Ni kommer få full koll på alla ärendet som inkommit och var de befinner sig i kedjan. Följ kommunikationen, ägarebyten och statusändringar med enkelhet. Vår system är perfekt för er interna helpdesk eller kundtjänst.

Telefon, e-post, chatt - samlade i ett system

Tappa aldrig bort ett ärende igen. Med hjälp av VisionFlow samlas alla era ärenden på ett och samma ställe med full spårbarhet, oavsett om ärendet kom in via chatt, e-post, telefon eller formulär.

k

Ärenden skapas direkt i VisionFlow

Ett inkommande mail kommer direkt att skapa ett ärende i VisionFlow. Ärendena konfigueras så att den information ni tycker är viktig finns registrerat på ärendet och att ärendet hamnar hos rätt person eller team.

Få ut mer av kundsupporten

v

Live-chatt

Live-chattmodulen gör det enkelt för er att kommunicera med era slutanvändare och kunder via en online live-chatt.

Kunskapsbas

Tillåt era användare och kunder att söka i kunskapsbasen efter svar till sina frågor. Håll era interna dokument privata.

Z

SLA-hantering

Försäkra er om att ni lever upp till era service nivåer som att svara en kund inom 2 dagar, eller att lösa incidenter inom 24 timmar.

Emailintegration

Emailintegrationen ger er möjligheten att konfigurera ett projekt till att skapa ärenden och kommentarer baserat på inkommande email.

Ärendehantering

Prenumerera på händelser, tagga ärenden, byt ägare eller avdelning, kommunicera privat och med användarna – allt i samma vy.

Ärendeplanering

Sätt upp återkommande ärenden, möten, kontraktsdatum och påminnelser för att försäkra er om att inget ärende glöms bort. 

Tjänstekatalog

Sätt upp en tjänstekatalog där era kunder kan välja och vraka bland era tillgängliga produkter. Snabbt och enkelt.

Dashboard

Dashboarden är tänkt att vara startsidan, där ni får en överblick över och kan organisera era ärenden. Konfigurerbar efter era behov.

s

Incidenthantering

Hantera incidenter snabbt genom att säkerställa att rätt team tar ägandeskap av incidenten. Håll er sedan uppdaterade hur arbetet går.

n

Tillgångshantering

En kraftfull CMDB hjälper er strukturera och hålla koll på alla era produkter, tjänster, dokument och tillgångar.

w

Multi-kanalskommunikation

Ärenden i VisionFlow kan skapas från inkommande mail, sms, formulär, telefon och manuellt i systemet.

r

Problemhantering med KEDB

Håll bättre koll på era kända fel/problem. Dra enkelt ut rapporter eller använd er av ärendefiltrering. 

Få en överblick av ärenden och er supportprocess genom dashboarden

Skapa en gemensam dashboard för visualisering av alla ärenden för en snabb överblick av hur arbetet fortgår. Avgör själv vilket data som är viktigt för just er att ha med på er dashboard. 

Alla användare har även en personlig dashboard där de kan få en mer specifik överblick över deras eget arbete och vilka ärenden de har fått tilldelade till sig själva.

”Supportanvändare har idag högre krav på insyn och transparens, de vill veta vad som händer med deras ärenden. […] VisionFlow uppfyller våra krav och mer därtill.”

Robert Gehring, Chef för medlems-, förlags- och kundservice på STIM

Läs kundberättelse

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra lösningar i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

CRM

Hantera alla kundinteraktioner på samma ställe

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

Vill ni komma igång redan idag?