Säkerhet

 

 

Användningsområde

Beställningsportal

 

 

Det bästa med VisionFlow

Säkerhet, Anpassningsbar

Nordic LEVEL Group is a full service provider of trusted safety and security solutions. We make sure that our clients can maintain an ordinary life
despite extraordinary challenges. Our dedicated team of security and safety professionals draws from decades of experience in our core offerings:
advisory, technology, and operations. We know what works and we fearlessly challenge what doesn’t in an industry marked by legacy dynamics.
Our mission is to offer safety and security solutions that enable our clients to live a levelled life.

Hur kommer det sig att ni valde just VisionFlow?

VisionFlow erbjuder en trygg och säker lösning där servrarna , bolaget och anställda är baserade i Sverige och som då kan uppfylla våra särskilda krav.

 

Vilken modul eller funktion använder ni mest i systemet?

Vi använder systemet som en beställningsportal därför är supportmodulen/portalen den modul vi använder absolut mest.

 

Vad är det bästa med VisionFlow?

Säkerheten!

Det är ett säkert system med alla sina servrar i Sverige. vi har dessutom kunnat skräddarsy funktioner som varit viktiga för oss.

 

Hur upplever ni Visionera som Leverantörer?

Professionella, och hjälpsamma vid behov.

 

{

”VisionFlow är en säker lösning med sina servrar baserad i Sverige som uppfyller våra särskilda krav.”

Daniel, Nordic Level Group 

Affärschef

Vill ni komma igång redan idag?