Inventariehantering

Skapa en
kraftfull CMDB
med VisionFlow

Med VisionFlow kan ni bygga en komplett databas med all inventering av era produkter, hårdvara och/eller mjukvara. Koppla tillgångar till ärenden, problem och ändringar samt avtal och leverantörer. Ni får en kraftfull Configuration Management Data Base (CMDB) som kan anslutas till de flesta verktyg för skanning, importering och insamlande av data.

Vad innebär inventariehantering?

I dagens digitala landskap är det viktigt för företag att hantera olika typer av föremål, det kan vara allt från små kontorsmaterial till större utrustning. Med VisionFlow får ni tillgång till en kraftfull databas för alla era produkter, hårdvaror eller mjukvaror.  Oavsett vart ni befinner er har ni tillgång till hela verksamhetens inventarier. Tjänstekatalogen eller CMBD är den funktion som hanterar tjänsternas hela livscykel. Att förstå hur olika tjänster relaterar till varandra och dokumentera ägandet av tjänster och verksamhetsområden är viktigt för att kunna hantera ändringar i utbudet av tjänster utan störningar.

Inventariehantering med VisionFlow

Överskådligt inventarieregister

Med VisionFlow får ni ett system som hanterar alla typer av inventarier inom er organisation. Inventarieregister eller CMDB är enkelt att administrera och kan växa efter era behov. Allt blir överskådligt!

Bygg er databas

Produktträdet är en databas som innehåller alla era produkter, applikationer och tillgångar och ger en bra och tydlig överblick och navigering av era produkter. 

Definiera, kategorisera och hantera

Med hjälp av ett produktträd kan ni definiera, kategorisera och hantera information om era tjänster, komponenter, produkter, konfigurationsprojekt (CI) och andra tillgångar i er organisation.

Konfigurera egen terminologi

Använder ni en annan terminologi än den som normalt används för inventariehantering? Inga problem. Ni kan enkelt ändra terminologin för att passa er organisation och göra arbetet enklare.

Strukturera och anpassa

Tjänstekatalogen ger dig ett strukturerat och smidigt sätt att organisera och presentera produkter och tjänster. Tjänstekatalogen är flexibel och enkel att hantera, vilket gör att kunderna kan bygga en tjänstekatalog som speglar deras bransch utan konsultinsatser.

Support

Automatisera rutinuppgifter och skapa påminnelser för att förbättra effektiviteten och ge kunderna snabba svar utan att riskera att något faller mellan stolarna. 

I produktträdet finns alla kopplingar

I VisionFlow visusaliseras registret smidigt i ett sökbart produktträd. Informationen om varje enhet struktureras i ett fliksystem som gör det enkelt att skilja på information av olika karaktär. Ni kan enkelt koppla produkter och tillgångar till ärenden, dokument, kontrakt, kunskapsbasartiklar, användare samt olika mallar som redan definierats i systemet och används på annat håll. Inget manuellt dubbeljobb med VisionFlow.

Få ut mer av inventariehanteringen

Export

Exportera all den data du vill från CMDB till en rad olika format så som .xls, .csv, .xml, .pdf eller .rtf. Exportera all info eller endast specifika fält.

Projektanpassning

Mappa produkter och tjänster till specifika projekt för att säkerställa att bara de projekt med behov har tillgång till informationen.

Z

SLA-hantering

Försäkra er om att ni lever upp till era servicenivåer som att svara en kund inom 2 dagar, eller att lösa incidenter inom 24 timmar.

E-postintegration

E-postintegrationen ger er möjlighet att konfigurera ett projekt till att skapa ärenden och kommentarer baserat på inkommande e-post.

Ärendehantering

Prenumerera på händelser, tagga ärenden, byt ägare eller avdelning, kommunicera privat och med användarna – allt i samma vy.

Kunskapsbas

Ni kan sätta upp länkar mellan produkter/tjänster och en artikel i kunskapsbasen. De två blir då enkla att

Tjänstekatalog

Sätt upp en tjänstekatalog där era kunder kan välja och vraka bland era tillgängliga produkter. Snabbt och enkelt.

Import

Ni kan importera data om produkter och/eller tjänster in i CMDB.
Detta görs bäst med hjälp av en Excel-fil. 

N

Status

Sätt relevanta statusar på era produkter och tjänster. Då kan ni enkelt filtrera på just dessa när ni snabbt behöver en överblick. 

n

Tillgångshantering

En kraftfull CMDB hjälper er strukturera och hålla koll på alla era produkter, tjänster, dokument och tillgångar.

w

Multi-kanalskommunikation

Ärenden i VisionFlow kan skapas från inkommande mail, sms, formulär, telefon och manuellt i systemet.

r

Problemhantering med KEDB

Hantera era redan kända fel med en KEDB. Detta ger er en bra överblick över existerande problem.

”Den bästa funktionen i VisionFlow är katalogen som är central för oss i vår verksamhet.”

Henrik Karlsson, Systemägare för VisionFlow på Wexnet

Läs kundberättelse

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra lösningar i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

n

Projekthantering

Få full koll på tidsåtgång, ärenden och dokument

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?