Inventariehantering

Skapa en
kraftfull CMDB
med VisionFlow

Med VisionFlow kan ni bygga en komplett databas med all inventering av era produkter, hårdvara och/eller mjukvara. Koppla tillgångar till ärenden, problem och ändringar samt avtal och leverantörer. Ni får en kraftfull Configuration Management Data Base (CMDB) som kan anslutas till de flesta verktyg för skanning, importering och insamlande av data.

Överskådligt inventarieregister

Med VisionFlow får ni ett system som hanterar alla typer av inventarier inom er organisation. Inventarieregistret eller CMDB är enkelt att administrera och kan växa efter era behov. Allt blir överskådligt!

Bygg en databas med all inventering av era produkter

Produktträdet är en databas som innehåller alla era produkter, applikationer och tillgångar som ger en bra och tydlig överblick och navigering av era produkter.

Definiera, kategorisera och hantera information

Med hjälp av ett produktträd kan ni definiera, kategorisera och hantera information om era tjänster, komponenter, produkter, konfigurationsobject (CI) och andra tillgångar i er organisation.

Konfigurera en terminologi som passar er organisation

Använder ni en annan terminologi än den som normalt används för inventariehantering? Inga problem. Ni kan enkelt ändra terminologin för att passa er organisation och göra arbetet enklare.

Få ut mer av inventariehanteringen

Export

Exportera all den data du vill från CMDB till en rad olika format så som .xls, .csv, .xml, .pdf eller .rtf. Exportera all info eller endast specifika fält.

Projektanpassning

Mappa produkter och tjänster till specifika projekt för att säkerställa att bara de projekt med behov har tillgång till datan.

Z

SLA-hantering

Försäkra er om att ni lever upp till era service nivåer som att svara en kund inom 2 dagar, eller att lösa incidenter inom 24 timmar.

Emailintegration

Emailintegrationen ger er möjligheten att konfigurera ett projekt till att skapa ärenden och kommentarer baserat på inkommande email.

Ärendehantering

Prenumerera på händelser, tagga ärenden, byt ägare eller avdelning, kommunicera privat och med användarna – allt i samma vy.

Kunskapsbas

Ni kan sätta upp länkar mellan produkter/tjänster och en artikel i kunskapsbasen. De två blir då enkla att

Tjänstekatalog

Sätt upp en tjänstekatalog där era kunder kan välja och vraka bland era tillgängliga produkter. Snabbt och enkelt.

Import

Ni kan importera data om produkter och/eller tjänster in i CMDB.
Detta görs bäst med hjälp av en Excel-fil. 

N

Status

Sätt relevanta statusar på era produkter och tjänster. Då kan ni enkelt filtrera på just dessa när ni snabbt behöver en överblick. 

n

Tillgångshantering

En kraftfull CMDB hjälper er strukturera och hålla koll på alla era produkter, tjänster, dokument och tillgångar.

w

Multi-kanalskommunikation

Ärenden i VisionFlow kan skapas från inkommande mail, sms, formulär, telefon och manuellt i systemet.

r

Problemhantering med KEDB

Hantera era redan kända fel med en KEDB. Detta ger er en bra överblick över existerande problem 

I produktträdet finns alla kopplingar

I VisionFlow visusaliserar registret smidigt i ett sökbart produktträd. Informationen om varje enhet struktureras i ett fliksystem som gör det enkelt att skilja på information av olika karaktär. Ni kan enkelt koppla produkter och tillgångar till ärenden, dokument, kontrakt, Knowledgebase artiklar, användare samt olika mallar som redan definierats i systemet och används på annat håll. Inget manuellt dubbeljobb med VisionFlow.

”Den bästa funktionen i VisionFlow är katalogen som är central för oss i vår verksamhet.”

Henrik Karlsson, Systemägare för VisionFlow på Wexnet

Läs kundberättelse

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra lösningar i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

n

Projekthantering

Få full koll på tidsåtgång, ärenden och dokument

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?