VisionFlow för

Mjukvarubranschen

Ett system som används för mjukvaruutveckling har en massa rörliga delar – som alla måste jobba tillsammans och följa strikta tidslinjer för efterföljande faser. Era produkt-, utveckling- och supportavdelningar bör till sin fördel vara så synkroniserade som möjligt för framgång.

Med VisionFlow kan du anpassa och kombinera Kundsupport & HelpDesk och Projekthantering i en plattform. Att samla alla era önskade funktioner i ett och samma system ökar effektiviteten och produktiviteten då man gör sig av med behovet att alternera system.

Kundsupport & Helpdesk för bolag inom mjukvaruföretag

Kvalitativ kundsupport: VisionFlow hjälper dig att enkelt och smidigt samla supportärenden, tilldela och svara på dem. Med VisionFlow är det möjligt att ha konversationer för interna konversationer och separata konversationer med kund på ett och samma ärende. Detta gör att nödvändig information finns lättillgänglig för er att ta del av när ni bygger er mjukvara.

Projekthantering bolag inom mjukvaruföretag

Spårning av projekt och onlinesamarbete: VisionFlow hjälper dig att arbeta utan gränser! Planera, kör och skala upp ditt optimala arbetsflöde på en samlad plattform. Alla ärenden hanteras lätt i ditt team och med slutanvändare, samla arbetade timmar med timers eller tidrapporter. VisionFlow hjälper dig att spåra ärenden och problem tillsammans, se dina ärenden/projekt som Gantt-diagram och skapa rapporter.

Rapporter för mjukvaruföretag

Skapa värdefulla rapporter med datan som finns i VisionFlow. Ni kan använda er utav de förinstallerade mallarna eller skapa egna. Du kan dela med dig av rapporterna till projektledare/teamledare eller kund i VisionFlow för att få en överblick och ha koll över de åtgärder och framsteg som sker.

Kunskapsbas för mjukvaruföretag

Gör det enkelt för supporten och användarna att hitta redan dokumenterad information. Med en kunskapsbas blir supporten mindre personberoende och alla kan avlasta och dela kunskap mellan varandra.

Få en överblick av alla ärenden och er supportprocess genom dashboarden

Skapa en gemensam dashboard för visualisering av alla ärenden för en snabb överblick av hur arbetet fortgår. Avgör själv vilken data som är viktig för just er att ha med på er dashboard. Alla användare har även en personlig dashboard där de kan få en mer specifik överblick över deras eget arbete och vilka ärenden de har fått tilldelade till sig själva. Våra dashboards är anpassningsbara med drag and drop widgets. 

Integration med VisionFlow

Vi tror på att skräddarsy efter kundens behov och implementerar nya integrationer löpande.

Logotyp för Polystar

”Spårbarheten i VisionFlow är väldigt bra, vi får en tydlig och detaljerad bild över hur kundflödena hänger ihop från offert till leveransprojekt och utveckling. […] Systemet är högst kritiskt för vår verksamhet.”

Erik Sandström, Senior System Specialist på Polystar

Vill ni komma igång redan idag?