VisionFlow för

Mjukvarubranschen

VisionFlow är ett praktiskt system som säkerställer att mjukvaruutvecklingen genomförs effektivt och ändamålsmässigt. Genom att använda sig av flera olika komponenter som arbetar tillsammans kan VisionFlow erbjuda en helhetslösning för både projektledare , kund och utvecklare. Systemet är flexibelt och det går lätt och smidigt att implementera funktionalitet och anpassa systemet efter verksamhetens behov.

Med VisionFlow kan man hantera all typ av projekthantering för att enklare kunna samordna insatserna från flera olika team och slutföra projektet inom budget- och tidsramen, det går även att se över projektets utveckling och med enkelhet strukturera upp alla typer av resurser på ett effektivt sätt.

Kundsupport & Helpdesk för bolag inom mjukvaruföretag

Kvalitativ kundsupport: Med VisionFlow får du full kontroll över alla typer av supportärenden, du kan enkelt delegera arbetsuppgifter och uppdatera status på dina ärenden. Att ha effektiva verktyg för kommunikation och samarbeten är vådligt viktigt och med VisionFlow får du ett integrerat chattsystem med möjlighet att chatta direkt med en kollega eller kund. Dessutom går det att skapa egna grupper så att alla team kan ha en egen grupp för intern kommunikation. Med VisionFlow får du också mail direkt i systemet med full spårbarhet över alla konversationen så att ingen information hamnar mellan stolarna.

Projekthantering

Spårning av projekt och onlinesamarbete: Med VisionFlow kan du hantera dina projekt och samarbeten helt obehindrat, med all information samlad på en och samma plattform kan du enkelt planera och skapa optimala arbetsflöden. Det går med enkelhet att se över alla projekt som ligger eller spåra olika ärenden med hjälp av Gnatt-diagamet och rapporter får du en överblick på hela projektet – från start till slut. Se över teamets prestationer och håll koll på hur mycket tid varje projekt faktiskt tar, samla alla arbetade timmar direkt i VisionFlow och få ut fullskaliga tidrapporter.

Rapporter för mjukvaruföretag

Med VisionFlow kan du också skapa värdefulla rapporter med data som finns tillgänglig i plattformen. Du kan använda förinstallerade mallar eller skapa egna rapporter för att dela med dig av framsteg och åtgärder till projektledare, teamledare och kunder. Det ger dig en överblick över allt som händer i ditt projekt och hur du kan förbättra det.

Kunskapsbas för mjukvaruföretag

Strukturera upp supporten med hjälp av vår kunskapsbas. Det ger dig en enhetlig kvalité med all information samlad på ett och samma ställe. Kunskapsbasen  underlättar för organisationen genom att göra supporten mindre personberoende och ger möjligheten för alla att dela kunskap mellan varandra

Få en överblick av alla ärenden och er supportprocess genom dashboarden

Skapa en gemensam dashboard som ger en snabb överblick över alla ärenden och hur arbetet fortgår. Avgör själva vilken data som är viktig för just din organisation och inkludera den på er dashboard. Varje användare har också sin egna personliga dashboard där de kan få en mer specifik överblick över deras eget arbete och vilka ärenden de har tilldelat. Dessutom är våra dashboards är anpassningsbara med drag and drop widgets. 

Integration med VisionFlow

VisionFlow integrerar med andra verktyg som du använder i ditt arbete. Vi tror på att skräddarsy lösningar efter kundens behov och implementerar nya integrationer löpande. Detta ger dig friheten att välja vilka verktyg du vill använda för att skapa ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

Logotyp för Polystar

”Spårbarheten i VisionFlow är väldigt bra, vi får en tydlig och detaljerad bild över hur kundflödena hänger ihop från offert till leveransprojekt och utveckling. […] Systemet är högst kritiskt för vår verksamhet.”

Erik Sandström, Senior System Specialist på Polystar

Vill ni komma igång redan idag?