VisionFlow för

Mjukvarubranschen

Förenkla era processer med VisionFlow

VisionFlow är ett flexibelt system som effektiviserar hela verksamheten. Genom att kombinera olika moduler som är integrerade med varandra blir VisionFlow en heltäckande lösning som uppfyller kraven från såväl projektledare som kunder och utvecklare. Systemets flexibilitet gör det enkelt att implementera olika funktioner och moduler så att VisionFlow kan anpassas till alla specifika verksamhetsbehov. Med VisionFlow kan ni hantera alla delar av era projekt så att ni skapar smidigare och effektivare arbetsflöden. Ett skräddarsytt system underlättar planering och genomförande av olika arbetsuppgifter i och runt ett projekt. Och gör det enklare att upptäcka eventuella flaskhalsar samt andra hinder som riskerar att projekt hamnar utanför uppsatta budget- och tidsramar. VisionFlow är enkelt att använda och kan integreras med verktyg ni redan arbetar med.

Utvalda moduler och funktioner för mjukvarubranschen

Inom mjukvarubranschen är det avgörande att projekt- och arbetsflödeshantering fungerar problemfritt. VisionFlow består av olika moduler och funktioner som underlättar för verksamheter att ha kontroll över pågående projekt och arbetsflöden.  Med VisionFlow blir vardagen smidigare och mer effektiv. Genom att automatisera arbetsprocesser frigör ni tid och resurser så fokus kan läggas på att driva och genomföra projekt och därmed skapa en bättre kundnöjdhet. VisionFlow gör det enkelt att hantera allt från enkla supportfrågor till komplexa ärenden, viktiga affärsmöjligheter till stora projekt, enkla kategoriseringar och taggningar till omfattade produkt-och tjänstekatalogs hanteringar. 

I mjukvaruprojekt är framgångsrik projektledning kritisk, och med hjälp av vårt kraftfulla verktyg får ni grundpelarna för att driva och genomföra lyckade projekt. VisionFlow stödjer agil utveckling med bland annat Kanban och dynamisk Timeline/Gantt, vilket gör det enkelt att anpassa projekt efter uppsatta krav. Med hjälp av rapport- och statistikfunktionen får ni tillgång till viktiga insikter och beslutsunderlag i arbetsflöden och utvecklingsstadier. Att arbeta med noggrann budgetkontroll är också avgörande, VisionFlow hjälper till att ha koll på arbetstid och utgifter, VisionFlow möjligör även agil projektledning, buggspårning och problemspårning. Projektmodulen kan också användas som ett programkontor.

 

VisionFlow är ett effektivt verksamhetssystem som omfattar en avancerad Service Level Agreement (SLA)-hantering. I VisionFlow är alla moduler och funktioner integrerade med varandra, så viktiga funktioner kring CRM, avtalshantering, tjänstekatalogen och ärendehantering arbetar sömlöst med SLA-hanteringen. Genom att kombinera dessa moduler och funktioner kan företaget säkerställa en smidig och effektiv hantering av sina serviceavtal, vilket ökar kundnöjdheten och ger möjlighet till en mer strukturerad och effektiv affärsprocess. Genom att använda VisionFlows SLA-hantering blir det ett av de viktigaste verktygen inom en verksamhet för att styra IT-leveransen. Samtidigt förstärks synen på att serviceinriktad IT utgör en viktig del av ett företags kärnverksamhet. SLA:erna kommunicerar tydligt vad som förväntas av alla parter och kan avsevärt förbättra relationen mellan verksamheten och dess IT-organisation.

Vissa skulle till och med hävda att bra IT Service Management (ITSM) bygger på en grund av rimliga och relevanta SLA:er. I VisionFlows tjänstekatalogsmodul kan verksamhetens alla produkter och tjänster katalogiseras samt visualiseras grafiskt. VisionFlow kopplar ihop relationerna mellan SLA:er och definierade tjänster i tjänstekatalogen. Det gör att ni kan fokusera på tydligt definierade resultat, såsom kundnöjdhet och viktiga affärsresultat, snarare än enbart operationella mätvärden såsom hastighet eller antal hanterade ärenden. SLA:erna representerar en överenskommelse mellan två parter, och kräver engagemang och diskussion mellan tjänsteleverantören och användaren, Vilket stöds fullt ut i VisionFlow.

För mjukvarubolag är Configuration Management DataBase (CMDB) en ovärderlig tillgång. Med en CMDB kan ni noggrant spåra och hantera alla produkter, tjänster och tillgångar. Detta är särskilt viktigt när det kommer till releasehantering, vilket gör det möjligt att planera och övervaka lanseringar på ett strukturerat och effektivt tillvägagångssätt. En CMDB ger er den översikt och kontroll som behövs för att driva verksamheten framåt med precision och säkerhet.


På vilket sätt kunderna än kontaktar er så är det främsta målet att kunna ge dem snabba svar och lösningar. Dessutom vill ni kunna följa utvecklingen av deras ärende och ge dem uppdateringar snabbt och smidigt.  VisionFlows ärendehantering hanterar alla inkommande förfrågningar från flera olika kanaler och skapar nya ärenden direkt i systemet. Med VisionFlow kan ni enkelt prioritera, spåra och följa upp kundförfrågningar samtidigt som ni har en fullständig uppsyn över hela kommunikationsflödet. Om en kund skickar ett mejl och sedan följer upp några dagar senare med en förfrågan på en annan kommunikationskanal omvandlas detta automatiskt till ett ärende och läggs till i tråden från den tidigare konversationen. På detta sätt kan alla i teamet få inblick i hur tidigare interaktioner med kunden har sett ut, se när och var de ägde rum utan att behöva göra tidskrävande sökningar. 

 

Fler moduler och funktioner

I en bransch där många olika projekt kräver mycket tid och kraft är det viktigt att ha ett system med flera funktioner och verktyg som kan underlätta hanteringen olika projekt, produkter och kundrelationer på ett effektivt sätt. Här är några funktioner och moduler som är särskilt relevanta för mjukvarubranschen:

Logotyp för Polystar

”Spårbarheten i VisionFlow är väldigt bra, vi får en tydlig och detaljerad bild över hur kundflödena hänger ihop från offert till leveransprojekt och utveckling. […] Systemet är högst kritiskt för vår verksamhet.”

Erik, Senior System Specialist

Alltid med VisionFlow

Processtöd

Dashboards

Ärendehantering

Mobilversion

Rapporter och statistik

Integrationer

Gruppkalender

i

Dokumenthantering

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?