Produktutveckling

Sammanför hela organisationen med VisionFlow

Lifecycle Management kräver ofta högt tempo, stor innovationskraft och förmågan att ta tillvara på nya möjligheter. För att lyckas behöver du ett effektivt system när du utvecklar applikationer eller produkter. 

f

Ett sammanhängande system som stöd

För att hålla tempot uppe i produktutvecklingen erbjuder vi ett sammanhängande system som stöder och effektiviserar era prestationer samtidigt som det ger ett stort värde till era kunder.

Låt alla jobba i VisionFlow

Låt VisionFlow sammanföra hela organisationen och bidra till att leverera en verkligt bra produkt till era kunder. Det blir ännu enklare för utbyte med hjälp av den interna chatten och överskådlig historik på alla ärenden.

Komplett plattform för produkters livscyklel

VisionFlow innefattar alla viktiga områden så som projektledning, produkt- och releaseplanering, kravhantering, ärendehantering, felsökning, testledning, ändrings- och versionshantering – och mer.

Integrera med GIT

Genom att integrera VisionFlow med GIT blir det enkelt att hålla koll på alla ändringar och framsteg som görs för varje produktärende och projektet som stort.

Få ut mer av er produktutveckling

b

Kanban

Använd kanbanvyn för att enkelt överskåda var era ärenden befinner sig. Filtrera på sprint, ansvarig utvecklare, taggar mm.

Kunskapsbas

Tillåt era användare och kunder att söka i kunskapsbasen efter svar till sina frågor. Håll era interna dokument privata.

Z

SLA-hantering

Försäkra er om att ni lever upp till era service nivåer som att svara en kund inom 2 dagar, eller att lösa incidenter inom 24 timmar.

r

Problemhantering med KEDB

Håll bättre koll på era kända fel/problem. Dra enkelt ut rapporter eller använd er av ärendefiltreringen.

Ärendehantering

Prenumerera på händelser, tagga ärenden, byt ägare eller avdelning, kommunicera privat och med användarna – allt i samma vy.

Ärendeplanering

Sätt upp återkommande ärenden, möten, kontraktsdatum och påminnelser för att försäkra er om att inget ärende glöms bort. 

Tjänstekatalog

Sätt upp en tjänstekatalog där era kunder kan välja och vraka bland era tillgängliga produkter. Snabbt och enkelt.

Dashboard

Dashboarden är tänkt att vara startsidan, där ni får en överblick över och kan organisera era ärenden. Konfigurerbar efter era behov.

s

Incidenthantering

Hantera incidenter snabbt genom att säkerställa att rätt team tar ägandeskap av incidenten. Håll er sedan uppdaterade hur arbetet går.

n

Tillgångshantering

En kraftfull CMDB hjälper er strukturera och hålla koll på alla era produkter, tjänster, dokument och tillgångar.

w

Arbetsloggar

Håll koll på hur mycket tid som lagts på varje ärende. Tidsloggar kan också sättas som fakturerbar tid som kan användas som underlag för faktura. 

r

Sprintplanering

Arbetar ni med sprints kan planeringsvyn underlätta planeringsarbetet inför kommande sprint.

Ibland är uppgifterna simpla, ibland mer omfattande

Med VisionFlow kan du effektivisera arbetet genom att dela upp omfattande uppgifter i huvud- och underärenden.

Det går enkelt att skapa mall-ärenden med flera underärenden som redan är definierade. Ni väljer själva om underärende måste utföras i ordning eller ej. Med underärenden kan ni även hantera ärendena simultant. Inget mer manuellt dubbelarbete!

”Spårbarheten i VisionFlow är väldigt bra, vi får en tydlig och detaljerad bild över hur kundflödena hänger ihop från offert till leveransprojekt och utveckling. […] Systemet är högst kritiskt för vår verksamhet.”

Erik Sandström, Senior System Specialist på Polystar

Läs kundberättelse

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra lösningar i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

b

Kontraktshantering

Hantera avtal och kontrakt inom alla typer av branscher

n

Projekthantering

Få full koll på tidsåtgång, ärenden och dokument

Vill ni komma igång redan idag?