Produktutveckling

Sammanför hela organisationen med VisionFlow

Lifecycle Management kräver ofta högt tempo, stor innovationskraft och förmågan att ta till vara på nya möjligheter. För att lyckas behöver du ett effektivt system när du utvecklar applikationer eller produkter. 

Vad innebär Produktutveckling? 

Produktutveckling är en process som omfattar konceptualisering, design, utveckling och marknadsföring av nya varor eller nya tjänster. Produktutveckling omfattar en produkts hela resa – från den första idén till dess att produkten har släppts på marknaden.

Målet med produktutveckling är att bearbeta, behålla och öka ett företags marknadsandel genom att tillgodose kundernas efterfrågan. Alla produkter kommer inte att attrahera alla kunder eller klientgrupper, så att definiera målmarknaden för en produkt är ett kritiskt steg som måste ske tidigt i produktutvecklingsprocessen. Organisationer bör genomföra kvantitativa marknadsundersökningar i alla faser av designprocessen, inklusive innan produkten eller tjänsten utformas, medan produkten utformas och efter att produkten har lanserats.

Även om produktutveckling är en kreativ process krävs det ett systematiserat tillvägagångssätt för att hantera de processer som behövs för att lansera nya produkter på marknaden. VisionFlows ramverk hjälper utvecklingen av en ny produkt eller tjänst. Ramverket hjälper till att strukturera den faktiska produktutvecklingen.

Produktutveckling med VisionFlow

Sammanhängande system

För att hålla tempot uppe i produktutvecklingen erbjuder vi ett sammanhängande system som stödjer och effektiviserar era prestationer samtidigt som det ger ett stort värde till era kunder. 

En plats för alla

Låt VisionFlow sammanföra hela organisationen och bidra till att leverera en effektiv och bra produkt till era kunder. Det blir ännu enklare för utbyte med hjälp av den interna chatten och överskådlig historik på alla ärenden. 

Plattform för hela livscykeln

VisionFlow innefattar alla viktiga områden så som projektledning, produkt-och releaseplanering, kravhantering, ärendehantering, felsökning, testledning, ändrings-och versionshantering – och mer. 

Rapportfunktioner

Med VisionFlow kan du hantera alla typer av ärenden: supportfrågor, buggar, krav, förbättringsförfrågningar- och mycket mer. Ni sätter upp era ärendetyper med den informationen som är viktig för ert arbete.

Kunskapsbas

VisionFlow är dessutom försett med en omfattande kunskapsbas där kunder kan hitta värdefull information i form av detaljerade lösningsartiklar och andra hjälpmedel. Det bidrar till att minska antalet ärenden och därmed behovet av att kontakta kundsupport.

Integrera med GIT

Genom att integrera VisionFlow med GIT blir det enkelt att hålla koll på alla ändringar och framsteg som görs för varje produktärende och projektet som stort.

ärendehantering, kontaktcenter supportcenter ärendeportal

Ibland är uppgifterna simpla, ibland mer omfattande

Med VisionFlow kan du effektivisera arbetet genom att dela upp omfattande uppgifter i huvud- och underärenden.

Det går enkelt att skapa mall-ärenden med flera underärenden som redan är definierade. Ni väljer själva om underärende måste utföras i ordning eller ej. Med underärenden kan ni även hantera ärendena simultant. Inget mer manuellt dubbelarbete!

Få ut mer av er produktutveckling

b

Kanban

Använd kanbanvyn för att enkelt överskåda var era ärenden befinner sig. Filtrera på sprint, ansvarig utvecklare, taggar mm.

Kunskapsbas

Tillåt era användare och kunder att söka i kunskapsbasen efter svar till sina frågor. Håll era interna dokument privata.

Z

SLA-hantering

Försäkra er om att ni lever upp till era servicenivåer som att svara en kund inom 2 dagar, eller att lösa incidenter inom 24 timmar.

r

Problemhantering med KEDB

Håll bättre koll på era kända fel/problem. Dra enkelt ut rapporter eller använd er av ärendefiltreringen.

Ärendehantering

Prenumerera på händelser, tagga ärenden, byt ägare eller avdelning, kommunicera privat och med användarna – allt i samma vy.

Ärendeplanering

Sätt upp återkommande ärenden, möten, kontraktsdatum och påminnelser för att försäkra er om att inget ärende glöms bort. 

Tjänstekatalog

Sätt upp en tjänstekatalog där era kunder kan välja och vraka bland era tillgängliga produkter. Snabbt och enkelt.

Dashboard

Dashboarden är tänkt att vara startsidan, där ni får en överblick över och kan organisera era ärenden. Konfigurerbar efter era behov.

s

Incidenthantering

Hantera incidenter snabbt genom att säkerställa att rätt team tar ägandeskap av incidenten. Håll er sedan uppdaterade hur arbetet går.

n

Tillgångshantering

En kraftfull CMDB hjälper er strukturera och hålla koll på alla era produkter, tjänster, dokument och tillgångar.

w

Arbetsloggar

Håll koll på hur mycket tid som lagts på varje ärende. Tidsloggar kan också sättas som fakturerbar tid som kan användas som underlag för faktura. 

r

Sprintplanering

Arbetar ni med sprints kan planeringsvyn underlätta planeringsarbetet inför kommande sprint.

”Spårbarheten i VisionFlow är väldigt bra, vi får en tydlig och detaljerad bild över hur kundflödena hänger ihop från offert till leveransprojekt och utveckling. […] Systemet är högst kritiskt för vår verksamhet.”

Erik Sandström, Senior System Specialist på Polystar

Läs kundberättelse

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra lösningar i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

b

Kontraktshantering

Hantera avtal och kontrakt inom alla typer av branscher

n

Projekthantering

Få full koll på tidsåtgång, ärenden och dokument

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?