Kundsupport

Skaffa effektivare medarbetare och nöjdare kunder med VisionFlow. Strukturera supporten med hjälp av en kunskapsbas, få en översikt över alla supportärenden och samla alla ärenden på ett och samma ställe. 

l

Ärendehantering

VisionFlow hjälper dig att hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt – så att arbetsflödena inom eran organisation flyter på så smidigt som möjligt.

b

Kontraktshantering

Med VisionFlow har ni alla kontrakt tryggt samlat på ett och samma ställe, översikt över alla kontrakt och valmöjligheten att själva välja vad som är viktig information att ha med i era kontrakt.

Inventariehantering

Med VisionFlow kan ni bygga en komplett databas med all inventering av era produkter, hårdvara och/eller mjukvara. Koppla era tillgångar till ärenden, problem och ändringar samt avtal och leverantörer.

v

Business support

VisionFlow anpassas enkelt efter varje företags unika arbetssätt. Ni kan även låta era olika team och/eller avdelningar dela kunskap och information om kunder, offerter och serviceavtal – allt på ett och samma ställe.

n

Projekthantering

Samla alla projekt på ett och samma ställe. All data och alla dokument, aktiviteter och medlemmar kommer att vara tydligt organiserade och tillgängliga för projektgruppen när som helst och var som helst. 

CRM

När målet är att skapa långsiktiga relationer och få nöjda kunder är det bra med ett effektivt arbetsflöde. Med VisionFlow hanteras alla era kundkontakter och information på ett ställe – enkelt och effektivt.

Produktutveckling

Låt VisionFlow sammanföra hela organisationen och bidra till att leverera en verkligt bra produkt till era kunder. Det blir ännu enklare för utbyte med hjälp av den interna chatten och överskådlig historik på alla ärenden.

Service Management

VisionFlow är ett system som hjälper byggandet av broar mellan team, avdelningar, kunder och partners. Bland annat genom den effektiva kunskapshanteringen där all information både är lättillgänglig och sökbar samt de anpassningsbara arbetsflödena. 

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?