VisionFlow för

Industribolag & IoT

Expandera med VisionFlow

I industriföretagens komplexa värld är det viktigt att hålla jämna steg med utvecklingen och vara redo att möta nya utmaningar. För att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten och stärka resiliensen behövs synlighet och spårbarhet för produkter och tillgångar. Det är här VisionFlow kommer in i bilden.  Med VisionFlow kan ni skapa en tydlig översikt över era produkter, från koncept och utveckling till produktion och leverans.  Varje produkt och tillgång kan spåras i realtid, vilket ger insikter och kontroll över hela leverantörskedjan. Det innebär att ni kan reagera snabbt på förändringar och fatta välgrundade beslut för att optimera verksamheten. VisionFlow är utformat för att vara skalbart och anpassningsbart till era behov. Ni får möjlighet att skräddarsy vår plattform så att den passar era specifika affärsprocesser och mål. 

Utvalda moduler och funktioner för Industribolag

VisionFlow är den heltäckande plattformen som erbjuder anpassade moduler och funktioner för att hantera olika aspekter av projekt och arbetsflöden inom industriell produktion. Vår flexibla och anpassningsbara lösning är utformad för att uppfylla de specifika och unika behoven inom industriell produktion. Oavsett om det handlar om att effektivt hantera tillgångar, optimera kundsupport eller visualisera era industriella produktionsprojekt, ger VisionFlow er den ultimata verktygslådan för framgång

För industribolag är det avgörande att ha kontroll över sina tillgångar, fastigheter, produkter och tjänster.  Med möjlighet att övervaka anläggningar, fastigheter, produkter och tjänster på ett centraliserat sätt skapar ni en effektiv och strukturerad arbetsmiljö. VisionFlow CMDB- modul ger er möjlighet att följa upp och hantera samtliga av dessa resurser och enkelt koppla samtliga objekt till ärenden och ansvariga personer. Detta skapar en strukturerad och effektiv hantering av verksamheten. Dessutom kan ni enkelt koppla ärenden och ansvariga personer till specifika objekt, vilket skapar en strukturerad och effektiv hantering av din verksamhet. 


För industribolag är noggrann uppföljning av statistik avgörande för att förbättra verksamheten, produkterna och processerna. VisionFlow erbjuder överskådliga och avancerade funktioner för att följa, analysera, sammanställa och presentera data, inklusive SLA-efterlevnad, svarstider och burn down-charts. Detta ger er insikter och möjlighet att kontinuerligt förbättra och effektivisera hela verksamheten. Genom att använda VisionFlows rapportfunktion kan ni snabbt analysera och övervaka viktiga områden, vilket gör att ni kan optimera verksamheten och fatta datadrivna beslut.

 

För att arbeta strukturerat med alla typer av relationer krävs att man är välorganiserad. För många företag är detta det första och kanske det viktigaste
syftet med CRM. VisionFlows CRM-modul sammanställer all information om personer och verksamheter (oavsett om det är internt eller externt) och gör det enkelt att hitta rätt information snabbt och överskådligt. Med VisionFlows CRM-modul kan ni automatisera och effektivisera många kundrelaterade processer. Genom att samla kundinformation och kundkonton samt avtal på ett och samma ställe skapar VisionFlow en smidig och effektiv plattform för att underlätta försäljning till både nya och befintliga kunder. I CRM-modulen samlar man
även med fördel information om leverantörer, medarbetare och andra intressegrupper som det är bra och viktigt att hålla koll på, samt som man har dialoger med. Att hålla koll på alla kontakter är viktigt, helst på ett och samma ställe, vilket gör att arbetet blir både mer effektivt och fullt spårbart. När alla kontakter och information samlas i ett och samma system mimimeras risken att saker hamnar mellan stolarna. Och i VisionFlows sömlösa system kopplar systemet automatiskt ihop kunder med ärenden och allt annat som finns i systemet om man så vill.

I industriell produktion är sömlös och effektiv kundkommunikation avgörande, vilket gör VisionFlow till det mest optimala system för att uppfylla behoven. Oavsett hur era kunder väljer att kontakta er är vårt främsta mål att ge snabba svar och effektiva lösningar. VisionFlow möjliggör smidig hantering av supportförfrågningar från olika kanaler och skapar ett centraliserat ärendehanteringssystem för att öka er övergripande effektivitet. Vi ger er verktygen för att enkelt prioritera, spåra och följa upp ärenden och kundförfrågningar, allt på ett och samma ställe. En fullständig översikt över hela kommunikationsflödet gör det enklare att leverera snabba och korrekta svar. VisionFlow underlättar också en smidig hantering av kundinteraktioner i olika kommunikationskanaler, vilket skapar en sammanhängande och enhetlig kundupplevelse för bolag inom industriella verksamheter

Fler moduler och funktioner

Inom Industriella sektorn är det viktigt att ha ett antal funktioner och verktyg som kan hjälpa till att hantera olika projekt, produkter och kundrelationer på ett effektivt sätt. Här är några funktioner och aspekter som är särskilt relevanta:

Logotyp för Woody Bygghandel

Den stora fördelen med VisionFlow för oss är att systemet är så mångsidigt och skalbart. Man kan göra så mycket i systemet: allt från ha koll på alla aktuella och historiska ärenden, ha koll på alla våra delägare, SLA:n och tjänster samt alla projekt vi är involverade i.

Mats, Applikations-specialist, Woody Bygghandel

Alltid med VisionFlow

Processtöd

Dashboards

Ärendehantering

Mobilversion

Rapporter och Statistik

Integrationer

Gruppkalender

i

Dokumenthantering

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?