VisionFlow för

Fastighetsbranschen

VisionFlow – ett system, obegränsade möjligheter.

Inom fastighetsbranschen är tids- och resurseffektivitet avgörande. Varje dag måste ni hantera en mängd olika dokument, inklusive offerter, kontrakt och andra viktiga handlingar. Att försöka hålla reda på allt i olika system och pappersarkiv kan vara en tidskrävande och rörig process.  VisionFlow erbjuder en plattform som är utformad för att sömlöst integreras i er verksamhet. Med sina anpassningsbara moduler kan ni skapa en arbetsmiljö som passar era specifika behov perfekt. Ni slipper slösa tid på att arbeta i flera olika system, vilket leder till ökad effektivitet och minskad risk för fel.  Dessutom erbjuder VisionFlow en enkel och automatiserad dokumenthantering. Det innebär att ni kan lagra, organisera och söka efter viktiga dokument på ett och samma ställe. Inga fler sökningar i pappersarkiv eller olika digitala system. VisionFlow förenklar hanteringen av offerter, avtal och andra dokument, vilket sparar tid och energi.  I fastighetsbranschen är det avgörande att kunna agera snabbt och effektivt. Med VisionFlow kan ni fokusera på er egen verksamhet istället för att slösa tid på administrativa uppgifter. Genom att optimera dokumenthanteringen och förenkla arbetsflödena blir ni mer konkurrenskraftiga och kan erbjuda bättre service till era kunder

Utvalda moduler och funktioner för fastighetsbranchen

VisionFlow är en heltäckande lösning för fastighetsbranschen, med moduler som effektivt hanterar olika delar av ärenden, aktiviteter, projekt och arbetsflöden. VisionFlow är mångsidigt och anpassningsbart för att möta de specifika behoven inom fastighetsbranschen. Oavsett om ni behöver hantera kunder, leverantörer, tillgångar,fastigheter, objekt, optimera kundsupporten eller visualisera projekt är VisionFlow den ultimata plattformen för er.

I fastighetsbranschen är en effektiv kundservice avgörande, och med VisionFlow får ni den integrerade ärendehantering som lyfter servicen till nya nivåer. Vi förenklar inte bara den interna arbetsfördelningen utan erbjuder även ett externt stöd. Med VisionFlow får ni inte bara modulerna och funktionerna för att hantera alla typer av ärenden, utan också en plattform för att optimera och effektivisera arbetsprocesserna. VisionFlow underlättar inte bara den interna arbetsfördelningen utan hjälper er också att ta hand om era ärenden. Genom att skapa en tät dialog med full spårbarhet från det ursprungliga ärendet och under varje moment i ärendeprocessen säkerställer VisionFlow en hög kundnöjdhet. Med våra funktioner och moduler för att hantera arbetsordrar kan ni planera och hantera alla arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.

Med VisionFlows CMDB modul optimerar ni er verksamhet fullt ut. Med möjlighet att övervaka anläggningar, fastigheter, produkter och tjänster på ett centraliserat sätt skapar ni en effektiv och strukturerad arbetsmiljö. För fastighetsbolag är det avgörande att ha kontroll över alla sina tillgångar. VisionFlow CMDB ger er möjlighet att följa upp och hantera samtliga av dessa resurser och enkelt koppla samtliga objekt till ärenden och ansvariga personer. Detta skapar en strukturerad och effektiv hantering av verksamheten. Med kundtjänst via ärendehantering hjälper VisionFlow er att fördela arbetet internt samtidigt som ni kan ge bästa möjliga support internt som externt. Med hjälp av en tät dialog och full spårbarhet från första kontakt till avslutat ärende så kan ni vara säkra på en hög kundnöjdhet. Genom att planera och organisera arbetet smidigt med hjälp av VisionFlows arbetsorder, så kan ni effektivisera och skräddarsy era interna och externa processer. 


För att arbeta strukturerat med alla typer av relationer krävs att man är välorganiserad. För många företag är detta det första och kanske det viktigaste syftet med CRM. VisionFlows CRM-modul sammanställer all information om personer och verksamheter (oavsett om det är internt eller externt) och gör det enkelt att hitta rätt information snabbt och överskådligt. Med VisionFlows CRM-modul kan ni automatisera och effektivisera många kundrelaterade processer. Genom att samla kundinformation och kundkonton samt avtal på ett och samma ställe skapar VisionFlow en smidig och effektiv plattform för att underlätta försäljning till både nya och befintliga kunder. I CRM-modulen samlar man även med fördel information om leverantörer, medarbetare och andra intressegrupper som det är bra och viktigt att hålla koll på, samt som man har dialoger med. Att hålla koll på alla kontakter är viktigt, helst på ett och samma ställe, vilket gör att arbetet blir både mer effektivt och fullt spårbart. När alla kontakter och information samlas i ett och samma system mimimeras risken att saker hamnar mellan stolarna. Och i VisionFlows sömlösa system kopplar systemet automatiskt ihop kunder med ärenden och allt annat som finns i systemet om man så vill.

Skapa en gemensam dashboard för att visualisera alla ärenden och aktiviteter för att få en snabb överblick av hur arbetet fortgår. Avgör själv vad för data som är viktig för just er att ha med på dashboarden och arbeta med. Alla användare har även en personlig dashboard där de kan få en mer specifik överblick över deras eget arbete och vilka ärenden de har fått tilldelade. Våra dashboards är anpassningsbara med drag and drop widgets. All information som finns i systemet går att visualisera i dashboards, och man bestämmer själv vad för information man vill ha, samt hur den ska presenteras. Det går att skapa ett flertal olika dashboards som visar olika områden, avdelningar aktiviteter – helt beroende på vilken behörighet man själv har i systemet.  Med VisionFlows kartfunktion har ni möjlighet att se era ärenden utplacerade på en karta för en mer effektivt arbetsprocess. 

Fler moduler och funktioner

Inom fastighetsbranschen är det viktigt att ha ett antal funktioner som kan hjälpa till att hantera olika projekt, produkter och kundrelationer på ett effektivt sätt. Här är några funktioner och moduler som är särskilt relevanta:

Alltid med VisionFlow

Processtöd

Dashboards

Ärendehantering

Mobilversion

Rapporter och statistik

Integrationer

Gruppkalender

i

Dokumenthantering

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?