Service Management

Effektivare medarbetare och nöjdare kunder

Med VisionFlows breda och flexibla mjukvarusvit hanterar ni alla typer av processer, ärenden, kunder och kontakter på ett och samma ställe. Att samarbeta och dela information kommer aldrig bli enklare!

Er nyckel till Service Management

VisionFlow är ett system som hjälper byggandet av broar mellan team, avdelningar, kunder och partners. Bland annat genom den effektiva kunskapshanteringen där all information både är lättillgänglig och sökbar.

Automatiserade arbetsflöden som ger effekt

Automatisera era arbetsflöden för att uppnå mer effektivitet i hela ert företag genom VisionFlow. I systemet sätter ni enkelt upp processer som blir tydliga och lätta att följa, samtidigt som ni får total spårbarhet.

Anpassningsbara arbetsflöden

VisionFlow stöder det allmänt accepterade ITIL-ramverket, men kan också lätt anpassas till alla interna, redan befintliga arbetsflöden som används i er organisation. Ni väljer!

VisionFlow och ITSM

Att välja rätt ramverk och processer är viktigt för ert IT-team men det gäller även att implementeringen av dessa är enkel och smidig i ert ITSM system. Med VisionFlow blir arbetsprocessen enkel att efterleva!

Förbättrad servicehantering

VisionFlow är också ett fullständigt ITSM (IT Service Management) system. Det innebär att du kan hantera och övervaka dina IT-tjänster på ett strukturerat och effektivt sätt. Med våra avancerade funktioner för ärendehantering, incidenthantering, problemhantering och förändringshantering kan du säkerställa att din IT-infrastruktur fungerar smidigt och att eventuella avbrott hanteras på ett proaktivt sätt. 
VisionFlow erbjuder sömnlösa integrationsmöjligheter, vår plattform kan integreras med andra system och verktyg som ni redan använder, vilket ger en enhetlig och sammanhängande arbetsmiljö.

Integrationer Service management ITIL Item Graf

Effektvisera arbetsflöden

En av de mest imponerade aspekterna med VisionFlow är dess omfattande funktionalitet. Med vårt verktyg kan ni enkelt spåra och prioritera ärenden, tilldela arbetsuppgifter till rätt personer och övervaka framsteg i realtid. Genom att automatisera rutinuppgifter och skapa strukturerade arbetsflöden kan ni maximera effektiviteten och säkerhetsställa snabba och precisa svar till kunder.

Ärendehantering Kundhantering Kundsupport Historik

Heltäckande överblick

VisionFlow ger också en heltäckande översikt över er servicepresentation, genom avancerad rapportering och analys kan ni enkelt identifiera trender, se över belastning och optimera resurser. Ni kommer ha insikter som hjälper till att fatta strategiska beslut som förbättrar servicenivån och överträffar kundernas förväntningar. Med VisionFlows plattform kan du ta service till nya höjder och skapa enastående upplevelser för kunderna.
VisionFlow är en heltäckande lösning för servicehantering som kommer förenkla och förbättra verksamheten. Med VisionFlows intuitiva och användarvänliga plattform kan du effektivt hantera ärenden, incidenter, förfrågningar och mycket mer. Med VisionFlow kan du skapa en skräddarsydd upplevelse som passar era behov och processer.

Ärendehantering Kundhantering Kundsupport Historik

Få ut mer av service management

v

Konfigurationsgraf

Här erbjuds en visualisering av relationen mellan ett konfigurationsobjekt och andra objekt i systemet.

Kunskapsbas

Tillåt era användare och kunder att söka i kunskapsbasen efter svar till sina frågor. Håll era interna dokument privata.

Z

SLA-hantering

Försäkra er om att ni lever upp till era service nivåer som att svara en kund inom 2 dagar, eller att lösa incidenter inom 24 timmar.

Emailintegration

Emailintegrationen ger er möjligheten att konfigurera ett projekt till att skapa ärenden och kommentarer baserat på inkommande email.

Ärendehantering

Prenumerera på händelser, tagga ärenden, byt ägare eller avdelning, kommunicera privat och med användarna – allt i samma vy.

Ärendeplanering

Sätt upp återkommande ärenden, möten, kontraktsdatum och påminnelser för att försäkra er om att inget ärende glöms bort. 

Tjänstekatalog

Sätt upp en tjänstekatalog där era kunder kan välja och vraka bland era tillgängliga produkter. Snabbt och enkelt.

Dashboard

Dashboarden är tänkt att vara startsidan, där ni får en överblick över och kan organisera era ärenden. Konfigurerbar efter era behov.

s

Incidenthantering

Hantera incidenter snabbt genom att säkerställa att rätt team tar ägandeskap av incidenten. Håll er sedan uppdaterade hur arbetet går..

n

Tillgångshantering

En kraftfull CMDB hjälper er strukturera och hålla koll på alla era produkter, tjänster, dokument och tillgångar.

w

Multi-kanalskommunikation

Ärenden i VisionFlow kan skapas från inkommande mail, sms, formulär, telefon och manuellt i systemet.

r

Problemhantering med KEDB

Håll bättre koll på era kända fel/problem. Dra enkelt ut rapporter eller använd er av ärendefiltreringen.

”Supportanvändare har idag högre krav på insyn och transparens, de vill veta vad som händer med deras ärenden. […] VisionFlow uppfyller våra krav och mer därtill.”

Robert Gehring, Chef för medlems-, förlags- och kundservice på STIM

Läs kundberättelse

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra lösningar i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

CRM

Hantera alla kundinteraktioner på samma ställe

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

Vill ni komma igång redan idag?