Service Management

Effektivare medarbetare och nöjdare kunder

Med VisionFlows breda och flexibla mjukvarusvit hanterar ni alla typer av processer, ärenden, kunder och kontakter på ett och samma ställe. Att samarbeta och dela information kommer aldrig bli enklare!

Er nyckel till Service Management

VisionFlow är ett system som hjälper byggandet av broar mellan team, avdelningar, kunder och partners. Bland annat genom den effektiva kunskapshanteringen där all information både är lättillgänglig och sökbar.

Automatiserade arbetsflöden som ger effekt

Automatisera era arbetsflöden för att uppnå mer effektivitet i hela ert företag genom VisionFlow. I systemet sätter ni enkelt upp processer som blir tydliga och lätta att följa, samtidigt som ni får total spårbarhet.

Anpassningsbara arbetsflöden

VisionFlow stöder det allmänt accepterade ITIL-ramverket, men kan också lätt anpassas till alla interna, redan befintliga arbetsflöden som används i er organisation. Ni väljer!

VisionFlow och ITSM

Att välja rätt ramverk och processer är viktigt för ert IT-team men det gäller även att implementeringen av dessa är enkel och smidig i ert ITSM system. Med VisionFlow blir arbetsprocessen enkel att efterleva!

Få ut mer av service management

v

Konfigurationsgraf

Här erbjuds en visualisering av relationen mellan ett konfigurationsobjekt och andra objekt i systemet.

Kunskapsbas

Tillåt era användare och kunder att söka i kunskapsbasen efter svar till sina frågor. Håll era interna dokument privata.

Z

SLA-hantering

Försäkra er om att ni lever upp till era service nivåer som att svara en kund inom 2 dagar, eller att lösa incidenter inom 24 timmar.

Emailintegration

Emailintegrationen ger er möjligheten att konfigurera ett projekt till att skapa ärenden och kommentarer baserat på inkommande email.

Ärendehantering

Prenumerera på händelser, tagga ärenden, byt ägare eller avdelning, kommunicera privat och med användarna – allt i samma vy.

Ärendeplanering

Sätt upp återkommande ärenden, möten, kontraktsdatum och påminnelser för att försäkra er om att inget ärende glöms bort. 

Tjänstekatalog

Sätt upp en tjänstekatalog där era kunder kan välja och vraka bland era tillgängliga produkter. Snabbt och enkelt.

Dashboard

Dashboarden är tänkt att vara startsidan, där ni får en överblick över och kan organisera era ärenden. Konfigurerbar efter era behov.

s

Incidenthantering

Hantera incidenter snabbt genom att säkerställa att rätt team tar ägandeskap av incidenten. Håll er sedan uppdaterade hur arbetet går..

n

Tillgångshantering

En kraftfull CMDB hjälper er strukturera och hålla koll på alla era produkter, tjänster, dokument och tillgångar.

w

Multi-kanalskommunikation

Ärenden i VisionFlow kan skapas från inkommande mail, sms, formulär, telefon och manuellt i systemet.

r

Problemhantering med KEDB

Håll bättre koll på era kända fel/problem. Dra enkelt ut rapporter eller använd er av ärendefiltreringen.

Få en överblick av alla ärenden och er supportprocess genom dashboarden

Skapa en gemensam dashboard för visualisering av alla ärenden för en snabb överblick av hur arbetet fortgår. Avgör själv vilket data som är viktigt för just er att ha med på er dashboard. 

Alla användare har även en personlig dashboard där de kan få en mer specifik överblick över deras eget arbete och vilka ärenden de har fått tilldelade till sig själva.

”Supportanvändare har idag högre krav på insyn och transparens, de vill veta vad som händer med deras ärenden. […] VisionFlow uppfyller våra krav och mer därtill.”

Robert Gehring, Chef för medlems-, förlags- och kundservice på STIM

Läs kundberättelse

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra lösningar i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

CRM

Hantera alla kundinteraktioner på samma ställe

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

Vill ni komma igång redan idag?