Service Management

Effektivare medarbetare och nöjdare kunder

Med VisionFlows breda och flexibla mjukvarusvit hanterar ni alla typer av processer, ärenden, kunder och kontakter på ett och samma ställe. Att samarbeta och dela information kommer aldrig bli enklare!

Vad innebär ITSM?

ITSM står för ”Information Technology Service Management” (Informationsteknologi tjänstehantering). Det är en strategisk metodik och ramverk som används för att effektivt hantera och leverera IT-tjänster inom en organisation.
ITSM syftar till att förbättra kvaliteten, tillgängligheten och effektiviteten i de IT-tjänster som tillhandahålls genom att tillämpa olika processer, metoder och verktyg. Det innefattar hantering av hela livscykeln för IT-tjänster, inklusive planering, design, implementering, drift, och kontinuerlig förbättring.
Ett exempel på kända ITSM-ramverk inkluderar ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Denna typ av ramverk ger riktlinjer och bästa praxis för olika aspekter av IT-tjänstehantering, såsom incidenthantering, problemhantering, förändringshantering, service desk-support och mer.

Genom att tillämpa ITSM-principer kan organisationer optimera sina IT-tjänster och stödja sina verksamhetsmål genom att öka effektiviteten, minska riskerna och förbättra användarnas upplevelse av IT-tjänsterna.

Effektivisera processer med VisionFlow

Centraliserade tjänster

VisionFlow är en plattform som sammanför alla tjänster och processer, vilket ger er en fullständig överblick och lättillgänglig struktur för att lättare kunna hantera alla typer av ärenden.

n

CMDB

VisionFlow är integrerat med en kraftfylld Configuration Management Database som länkar samman all information om era resurser för enkel hantering och spårning. Så att medarbetare kan effektivisera sina egna processer.

U

Full spårbarhet

Missa aldrig ett mail, sms eller annan typ av kommunikation genom att ha en full spårbarhet från det att kunden först tog kontakt till återkoppling efter avslutat ärende.

9

Agila metoder

VisionFlow underlättar ITSM genom att stödja arbete med agila metoder för att ni snabbt ska kunna anpassa er till förändringar och leverera högkvalitativa tjänster på kort tid.  Med agila metoder kan ni öka produktiviteten, kvaliteten och kundnöjdheten.

Anpassa systemet till just din organisation

Det är enkelt att anpassa systemet efter just ert företag. Ni kan exempelvis ha olika ärendetyper och egen terminologi. Det är enkelt att konfigurera så att ett inkommet mail hamnar som ett ärende i VisionFlow.

Automatisera processer

Automatisera rutinuppgifter och skapa påminnelser för att förbättra effektiviteten och ge kunderna snabba svar utan att riskera att något faller mellan stolarna. Du kan enkelt återkoppla till kunderna med förinställda svar och definiera upptrappningsprocesser om deadlines inte följs.

Kundinteraktioner samlade i samma system

Alla former av kundinteraktioner hanteras på en central plats oavsett i vilket sammanhang dialogen initieras. All inkommande kundkontakt samlas i ett system så att du enkelt kan hålla koll på alla interaktioner.

Omfattande kunskapsbas

VisionFlow är dessutom försett med en omfattande kunskapsbas där kunder kan hitta värdefull information i form av detaljerade lösningsartiklar och andra hjälpmedel. Det bidrar till att minska antalet ärenden och därmed behovet av att kontakta kundsupport.

Tillgång till värdefull statistik

Med hjälp av VisionFlows ärendehantering kan ni mäta hur ert team hanterar företagets kundärenden. Sätt egna kriterier för att identifiera förbättringsområden och använd insikter från olika mätningar för att kunna fatta strategiska beslut.

VisionFlow ITSM

f

ITIL Processer

n

Omfattande CMDB

Skapa arbetsflöden

9

Agila Metoder

Visionflow erbjuder en komplett lösning för att hantera alla  era IT-tjänster på ett smidigt och effektivt sätt. Med VisionFlow får ni en centraliserad plattform för era tjänster, vilket ger er en samlad överblick över alla processer och resurser. Genom att anamma agila metoder blir er organisation mer anpassningsbar och kapabel att möta snabbt föränderliga krav från marknaden. Med VisionFlow kommer ni kunna leverera snabbare, effektivare och mer kostnadseffektiva tjänster. En nöjd och engagerad personal är nyckeln till framgång, och med vår lösning förbättrar ni medarbetarupplevelsen genom kraftfulla verktyg för hantering av arbetsuppgifter och problemlösning.

”Supportanvändare har idag högre krav på insyn och transparens, de vill veta vad som händer med deras ärenden. […] VisionFlow uppfyller våra krav och mer därtill.”

Robert Gehring, Chef för medlems-, förlags- och kundservice på STIM

Läs kundberättelse

Full koll med VisionFlow

ITSM

Nyckeln till effektiv ITSM

VisionFlow är ett system som hjälper byggandet av broar mellan team, avdelningar, kunder och partners. Bland annat genom den effektiva kunskapshanteringen där all information både är lättillgänglig och sökbar.

arbetsflöden

Automatiserade arbetsflöden

Automatisera era arbetsflöden för att uppnå mer effektivitet i hela ert företag genom VisionFlow. I systemet sätter ni enkelt upp processer som blir tydliga och lätta att följa, samtidigt som ni får total spårbarhet.

Få ut mer av service management

VisionFlow är ett skalbart system som anpassas efter vad din organisation behöver. VisionFlow har många funktioner som tillsammans utgör det optimala verksamhetssystem. Nedan följer några av våra funktioner som vi också kan rekommendera för ett smidigt och effektivt service management-system. 

v

Konfigurationsgraf

Här erbjuds en visualisering av relationen mellan ett konfigurationsobjekt och andra objekt i systemet.

Kunskapsbas

Tillåt era användare och kunder att söka i kunskapsbasen efter svar till sina frågor. Håll era interna dokument privata.

Z

SLA-hantering

Försäkra er om att ni lever upp till era servicenivåer som exempelvis att svara en kund inom 2 dagar, eller att lösa incidenter inom 24 timmar.

E-postintegration

E-postintegrationen ger er möjlighet att konfigurera ett projekt till att skapa ärenden och kommentarer baserat på inkommande e-post.

Ärendehantering

Prenumerera på händelser, tagga ärenden, byt ägare eller avdelning, kommunicera privat och med användarna – allt i samma vy.

Ärendeplanering

Sätt upp återkommande ärenden, möten, kontraktsdatum och påminnelser för att försäkra er om att inget ärende glöms bort. 

Tjänstekatalog

Sätt upp en tjänstekatalog där era kunder kan välja och vraka bland era tillgängliga produkter. Snabbt och enkelt.

Dashboard

Dashboarden är tänkt att vara startsidan, där ni får en överblick över och kan organisera era ärenden. Konfigurerbar efter era behov.

s

Incidenthantering

Hantera incidenter snabbt genom att säkerställa att rätt team tar ägandeskap av incidenten. Håll er sedan uppdaterade hur arbetet går.

n

Tillgångshantering

En kraftfull CMDB hjälper er strukturera och hålla koll på alla era produkter, tjänster, dokument och tillgångar.

w

Multi-kanalskommunikation

Ärenden i VisionFlow kan skapas från inkommande mail, sms, formulär, telefon och manuellt i systemet.

r

Problemhantering

Håll bättre koll på era kända fel/problem. Dra enkelt ut rapporter eller använd er av ärendefiltreringen.

Sätt upp VisionFlow som det passar er

Andra lösningar i VisionFlow som kan vara intressanta för er

l

Ärendehantering

Hantera, organisera och kommunicera ärenden effektivt

CRM

Hantera alla kundinteraktioner på samma ställe

Produktutveckling

Sammanför hela organisationen för snabbare och enklare kommunikation

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?