VisionFlows olika

Moduler och funktioner

En billd som visar olika ärenden i visionflows ärendvy

Ärendehantering

Med VisionFlows ärendehantering får ni ett system som är utformat för att hjälpa företag och organisationer att effektivt hantera och spåra alla typer av ärende, ärendeflöden och arbetsuppgifter. VisionFlow erbjuder en intuitiv plattform som gör det möjligt att skapa, tilldela, följa och prioritera ärenden på ett strukturerat och effektivt sätt. Med VisionFlow kan ni enkelt skapa ärenden, tilldela dem till rätt användare eller team. Det går enkelt att följa ärendet i realtid. Dessutom kan ni enkelt generera rapporter och analyser för att se prestanda och effektivitet i ärendehanteringsprocessen. VisionFlows ärendehanteringssystem syftar till att hjälpa företag att öka effektiviteten, minska fel och förenkla ärendehanteringsprocessen

Arbetsflöden / Processtöd

Optimera och anpassa företagets arbetsflöden med VisionFlow – det dynamiska verktyget som flexibelt stödjer olika ramverk och best practices. Ni kan med enkelhet skräddarsy era arbetsprocesser och skapa en effektiv miljö som återspeglar hur er organisation arbetar. Oavsett om ni följer ITIL för att förbättra er IT service management, använder agila metoder för snabb och flexibel utveckling, implementerar Lean för att minimera slöseri eller följer DevOps, ISO/IEC eller SAFe standarder, ger VisionFlow er verktygen för att framgångsrikt driva er verksamhet mot större effektivitet och framgångsrik projektledning

Bilden visar hur det kan se ut när man ställer in sitt arbetsflöde i visionFlow
Ett exempel på hur det ser ut med en rapport ur VisionFlows system

Rapporter och statistik

Med Visionflow får ni tillgång till värdefulla rapporter direkt i systemet. Upptäck viktiga insikter snabbt och agera proaktivt för att undvika potentiella flaskhalsar innan de blir problem. Med VisionFlows verktyg kan ni anpassa era egna kriterier för att identifiera och optimera förbättringsområden.
Hitta relevant data med hjälp av olika rapporter och analyser. VisionFlow ger er verktygen för att fatta strategiska beslut baserade på djupgående insikter. Förhindra onödiga problem och håll organisationen i styr med hjälp av de kraftfulla analysfunktionerna i VisionFlow.

Olika vyer

Med våra personliga vyer och dashboards kan ni förbättra ert beslutsunderlag och effektivisera er analysprocess. Med VisionFlow får ni en intuitiv design och möjlighet att skapa en mängd olika visuella representationer, från tydliga listor och detaljerade grafer till strukturerade tabeller och bilder. Med VisionFlow får ni full kontroll över er data och möjlighet att visualisera den på ett sätt som passar just era önskemål.

Bilden visar olika typer av vyer i VisionFlows system
Bilden visar hur det ser ut i VisionFlows chatt

Chattar

rbättra kundupplevelsen med hjälp av vår chattsupport och öka förtroendet för er verksamhet. Med vår smidiga chattsupport kan teamet snabbt och enkelt hantera alla kundärenden direkt i systemet, vilket förbättrar helhetsupplevelsen för era kunder. För att öka effektiviteten har vi integrerat en kraftfull push-funktion som automatiskt uppdaterar realtidsdata och ger direkta aviseringar om viktiga händelser. På så sätt kan ni agera snabbt och smidigt på viktiga händelser i realtid, vilket är avgörande för en smidig kundsupport

Avtalshantering

Avtalshanterings-modulen ger er de verktyg som behövs för att smidigt och effektivt hantera alla avtal på ett och samma ställe. Med utökad SLA-hantering har ni flexibiliteten att använda olika SLA:er för olika kunder och även anpassa dem för specifika produkter och tjänster. Med VisionFlow kan ni lagra viktiga avtalsdata, göra anteckningar direkt i avtalen och skicka e-post och textmeddelanden till relevanta personer direkt från avtalen. Dessutom ger vår modul möjlighet att lagra viktiga dokument och filer som är direkt kopplade till kunderna. Definiera olika avtalstyper, som serviceavtal och inköpsavtal, så att ni får en överskådlig och tydlig struktur på vilka avtal som är aktiva.

Hantera avtal enkelt med VisionFlows avtalshantering, Bilden visar en del av VisionFlows avtalshantering

Fler smidiga funktioner

CRM – Salespipe

Med VisionFlow CRM-modul effektiviserar ni företagets CRM-arbete. VisionFlow förser er med de verktyg som krävs för att enkelt och effektivt hantera företagets alla kundinteraktioner på ett och samma ställe. Med vår CRM-modul kan ni hålla reda på alla era kunder, partners och andra kundföretag på en och samma centrala plats. Kategorisera företag efter kundtyp och få en överblick över kundärenden, aktiviteter och e-post direkt på företagskortet. Lagra viktig information om kunderna, inklusive anteckningar och dokument, och skapa anpassade fält för att hantera personlig data. Förenkla kontakt- och kundhanteringen med möjlighet att skicka e-post till företag och koppla dem till specifika produkter och tjänster. Avancerad åtkomsthantering för företag och partners ger er kontroll över vem som har tillgång till vilken information. Genom att koppla kontakter till företag och hantera ärenden och aktiviteter på användar- och kontaktortet får ni en komplett bild av era kundrelationer. Med VisionFlows CRM-modul får ni inte bara ökad effektivitet utan också avancerade rapporteringsmöjligheter för att analysera och förstå era kunder på djupet. Koppla ihop er kundhantering med tillgångs- och servicehantering för en heltäckande lösning. Desutom får ni tillgång till VisionFlows Salespipe som underlättar för ett säljteam att hantera potentiella leads/försäljningstillgällen genom en custom board salespipe. 

Bilden visar hur CRN salespipen kan se ut i VisionFlow

Projekt-och programhantering

Optimera organisationens projekthantering med VisionFlows kraftfulla projektverktyg – var ni än befinner er. Med hjälp av våra smartboards kan ni förbättra den interna kommunikationen, samtidigt som ni med hjälp av detaljerade översikter får en överblick över pågående projekt i realtid. VisionFlows progressiva projektmodul ger er tillgång till projektledningsfunktioner som rapporter och statistik för tydliga projektsammanfattningar och lägesrapporter. Vi erbjuder verktyg som dynamiska Timeline/Gantt, Kanban och planeringstavlor för enkel och effektiv hantering av projektaktiviteter. Kontrollera faser, iterationer, milstolpar och sprintar med vår projektfashantering. Vår projektmodul innehåller också finansiella funktioner genom budgethantering och möjliggör effektiv resursallokering och personalledning inom projektet.

Bilden visar hur en projektplanering ser ut i visionFlows system

Service Managmement / CMDB

Effektivisera hanteringen av era IT-tjänster med VisionFlow. Vår plattform erbjuder en central lösning för era IT-tjänster och ger er en samlad bild av alla processer och tillgångar. Genom att tillämpa agila metoder blir er organisation mer anpassningsbar och redo att möta de ständigt föränderliga kraven från marknaden. Med VisionFlow kan ni leverera tjänster snabbare, effektivare och mer kostnadseffektivt. VisionFlow anser att en nöjd och engagerad arbetsstyrka är nyckeln till framgång. Det är därför vår lösning förbättrar medarbetarnas upplevelse genom kraftfulla verktyg för ärendehantering och problemlösning.

Bilden visar hur det går att följa en karta av tjänster roch produkter i VisionFlows systemn

Supportcenter

VisionFlow Support Center erbjuder en smidig och effektiv kommunikationskanal för era kunder och slutanvändare. Med denna modul kan ni enkelt implementera en webbaserad självbetjäningsportal som ger era användare möjlighet att interagera med er verksamhet på ett effektivt sätt. Supportcentret innehåller flera funktioner, bland annat kan man skapa enkla formulär på valfri webbplats, som sedan genererar ärenden i systemet när de skickas in. Användarna kan själva skapa, hantera och spåra sina ärenden, vilket ger dem större kontroll och självständighet. Dela viktig information genom att publicera nyheter, vanliga frågor (FAQ), dokument och filer till era användare och kunder. Supportcentret är en lättanvänd webbportal med begränsad åtkomst som säkerställer att användarna endast har tillgång till de allmänna projektområdena i VisionFlow. Använd det som en helpdesk, kundsupport eller serviceorganisation för att ge förstklassig support och en tydlig kommunikationskanal med dina kunder och privatpersoner.

bilden visar visionFlows supportcenter och chatbot

Kunskapsbas

Effektivisera kunskapshanteringen med VisionFlow. Med vår kunskapsbas kan ni med lätthet skapa, publicera, samverka och hantera kunskapsartiklar och dokument. Oavsett om det gäller interna eller externa användningsområden så ger vår modul er verktygen för att smidigt hantera information om era produkter, övrig information, FAQs,  tjänster eller tillgångar. Genom att använda vår modul i kombination med supportcentermodulen kan ni publicera kunskapsartiklar för slutanvändare eller kunder. Det är en viktig och användbar funktion för att skapa och hantera teknisk dokumentation men även annat som exempelvis vanlig FAQ som sedan är lättillgänglig i systemet. Kunskapsartiklar kan enkelt länkas för återanvändning eller kopplas till relevanta ärenden i syfte att skapa en smidig dokumentation. VisionFlows sökfunktion gör det enkelt att hitta och föreslå relaterade kunskapsartiklar för era ärenden. Tillgängliggör kunskapsbasen för kunder eller slutanvändare genom att publicera den i modulen för supportcentret. Ge teamet och användarna en centraliserad och lättillgänglig plattform för att snabbt få svar på sina frågor och öka produktiviteten.

Bilden visar en artikel ur VisionFlows kunskapsbas

Dokumenthantering

Med VisionFlow optimerar du din dokumenthantering med en komplett lösning för att samla alla viktiga dokument på ett och samma ställe. Med vårt kraftfulla system blir det enklare än någonsin att samarbeta, komma åt och dela information, och ni behöver inte längre använda komplicerade mappstrukturer. Med anpassningsbara arbetsflöden och automatisering ökar ni effektiviteten och minskar risken för misstag. Med vår versionshantering av dokument kan ni enkelt ladda upp flera versioner utan att äldre data går förlorad. Uppdatera dokument med nyare versioner samtidigt som ni behåller åtkomsten till äldre versioner för en smidig hantering av dokumentflöden. Underlätta sökprocessen med vår avancerade indexering och sökfunktion för dokument. Med VisionFlow kan ni effektivt granska hela systemet och hitta exakt det ni letar efter, oavsett om det gäller ärenden eller viktiga dokument. Med vår inbyggda PDF Viewer kan nu öppna, redigera och spara era dokument sömlöst, effektivisera samarbetet och möjliggör en sömlös arbetsprocess utan avbrott.

Bilden visar hur dokumenthanteringen är strukturerad i VisionFlow

Signering

VisionFlow erbjuder en smidig och enkel väg till dokumenthantering och avtalssignering! Undvik besväret med otrygga e-postöverföringar – nu kan ni enkelt och säkert signera dokument, avtal och andra viktiga filer direkt i VisionFlow. Vår plattform erbjuder en säker lösning för att skydda dina affärsavtal och samarbeten genom en krypterad anslutning, vilket garanterar integriteten för dina värdefulla dokument.

bilden visar hur det smidigt går att signera kontrakt direkt ur VisionFlows system

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?