Visselblåsarsystem – vad gäller?

Skydd för visselblåsare är inget nytt utan det finns redan reglering som skyddar arbetstagare som slår larm.

Dagens lagreglering innebär att arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden har skydd mot repressalier från arbetsgivarens sida.

 

Den nya visselblåsarlagen innebär att samtliga verksamheter inom den privata sektorn med minst 50 anställda kommer att vara skyldiga att införa ett internt visselblåsarsystem. Även offentliga aktörer av en viss storlek, alla kommuner samt vissa verksamheter inom finansiell sektor och ett antal myndigheter som ansetts som behöriga ska uppfylla kraven i lagen om ett internt visselblåsarsystem.

De särskilda kanalerna för att rapportera missförhållanden ska enligt regeringen ge ett bättre skydd för visselblåsare än i dag. Uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av den starkaste formen av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut under några omständigheter.

 Möjligheten till tryggare visselblåsning öppnar för ett säkrare antikorruptionsarbete. Det ställs krav på att personer eller företag som innehar en visselblåsarfunktion ska vara självständiga och oberoende i relation till företaget. Det ställer i sin tur specifika krav på hur berörda organisationer arrangerar sina visselblåsarsystem.

När träder lagen i kraft?

Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021. Medelstora företag föreslås få till 17 december 2023 att inrätta interna rapporteringskanaler, medan övriga verksamhetsutövare föreslås få till 17 juli 2022 på sig. Läs mer på regeringen.se.

Använd VisionFlow som visselblåsarsystem!

Genom att använda en kombination av moduler i VisionFlow har man tillgång till ett flexibelt och säkert visselblåsarsystem. VisionFlow är utvecklat och levererat av oss på Visionera, som är ett svenskt företag som funnits sedan år 2001. 

Vill ni veta mer om hur ni kan använda VisionFlow som visselblåsarsystem?