Vad innebär SaaS?

Software-as-a-Service, som det egentligen heter, är en av de mest populära tjänsterna som erbjuds när det kommer till molnbaserade lösningar. Det är alltså ett sätt för olika företag att köpa och använda programvara på en prenumerationsbasis istället för att köpa en licens för varje användare.
SaaS
Vilka fördelar finns det med SaaS? 

SaaS är en modell för programvarulicensiering där programvaran tillhandahålls som en tjänst genom molnet. Istället för att köpa programvarulicenser som installeras på en fysisk dator eller server, köper användaren tillgång till programvaran via en prenumeration som levereras via internet. På så sätt får användaren tillgång till programvaran från vart som helst och på vilken enhet som helst.

Låga startkostnader: En av de största fördelarna med SaaS är att det minskar behovet av en stor initial investering, istället för att köpa programvarulicenser och serverutrustning som krävs för en programvara så betalar användaren av månatlig prenumerationsavgift. Detta gör det enklare för små företag att komma igång med programvaran.

Flexibilitet: SaaS ger användaren större flexibilitet eftersom de kan använda programvaran från vilken plats som helst med internetuppkoppling. Detta är särskilt användbart för företag med arbetsplatser på olika platser eller anställda som rester mycket.

Skalbarhet: Eftersom programvaran tillhandahålls via molnet kan användaren lätt skala upp eller ner prenumerationen beroende på företagets behov. Detta är användbart för företag som har säsongsmässiga fluktuation i verksamhet eller företag som växer snabbt.

Automatisk uppdatering: Eftersom programvaran tillhandahålls via molnet är det enkelt att uppdatera och underhålla den. Användaren behöver inte oroa sig för att installera nya uppdateringar vilket minskar risken för säkerhetsproblem.

Bättre samarbete: Eftersom programvaran är tillgänglig från vilken plats som helst med internetuppkoppling är det enklare för anställda att samarbeta och arbeta tillsammans på projekt. Användaren kan enkelt dela filer och arbeta i realtid vilket ökar produktiviteten och effektiviteten.

 

VisionFlow som ärendehantering 

VisionFlow arbetar med moduler och kan därför an VisionFlow är ett etablerat företag som funnits med sedan 2001, helt GDPR och Schrems-2 kompatibelt med sina servrar i Sverige.
VisionFlow plattform består av flera komponenter och moduler som enkelt kan anpassas efter er verksamhets behov. Det användarvänliga systemet underlättar hela arbetsprocessen så ni slipper arbeta i flera olika system. 

Vill ni veta mer om hur VisionFlow kan hjälpa er?