Avvikelsehantering med VisionFlow

Att hantera avvikelser är viktigt för att en organisation ska fungera. Men hanteringen av avvikelser är inte alltid den enklaste. Ett bra system för avvieklsehantering främjar organisationen och underlättar för alla medarbetare. 

Läs mer om hur VisionFlow kan hjälpa med organisationer med avvikelsehantering

 

Avvikelsehantering
Vad innebär en avvikelse?

Avvikelser innebär att något avviker från det som är normalt och förväntat och kan bero på många olika orsaker. Avvikelser kan vara av olika farlighetsnivåer, allt från att en lampa inte fungerar till en allvarlig olycka.

Vad innebär avvikelsehantering?

Avvikelsehantering innebär att man dokumenterar vilka fel och brister som upptäckts inom en verksamhet för att kunna åtgärda problemet, syftet är också att kunna komma tillrätta med problemen permanent genom att kunna lokalisera grundorsaken för avvikelsen.
Att arbetat aktivt med avvikelsehantering bör inte ses som något negativt utan som förbättringsmöjligheter.

Hur ska man arbeta med avvikelsehantering?

Det är viktigt att man inom en organisation har tydliga rutiner på hur man hanterar avvikelser. Att rapportera avvikande händelser är en av hörnpelarna i det systematiska förbättringsarbetet inom en organisation. Det är viktigt att alla avvikelser rapporteras, registrerar, utreds och åtgärdas.
Hur man hanterar och rapporterar avvikelser som gäller ska också vara tydligt och det ska enkelt gå att rapportera alla avvikelser så snabbt som möjligt i ett avvikelsesystem så att man kan börja åtgärda dessa eller hindra att samma avvikelse skulle ske igen.

VisionFlow som Avvikelsesystem

Med VisionFlow får du ett avvikelsesystem som med enkelhet hjälper organisationen ha en fullständig koll på de avvikelser som ligger, hur arbetet med dessa går och när det kommer in nya, allt för att så sömnlös som möjligt kunna åtgärda alla typer av avvikelser.  I VisionFlow finns det möjlighet att hantera flera olika processer utan att byta system, något som gör att man som organisation spara pengar på licenser, utbildning av personal och drift. Ett av de bästa sätten för att förebygga fel och hitta förbättringsåtgärder är att samarbeta och engagera medarbetare att arbeta tillsammans. I VisionFlow blir kommunikationen både plats- och personoberoende all information finns på samma platsa och är lättåtkomlig för hela teamet så att avvikelsen med enkel kan åtgärdas. Dessutom är VisionFlow ett helt svenskt bolag med alla sina servrar inom EU och GDPR säkrat, allt för att kunna hantera känsliga uppgifter med största möjliga säkerhet. Läs mer om VisionFlow och GDPR här.

Vill ni veta mer om hur ni kan använda VisionFlow som Avvikelsesystem?