VisionFlow för

Offentliga Sektorn 

Ett effektivt ärendehanteringssystem är avgörande för att kunna erbjuda högkvalitativ service till sina medborgare. Med VisionFlow kan du effektivisera och automatisera arbetsprocesser, vilket minskar det administrativa arbetet för en mer effektiv arbetsplats.

VisionFlow är användarvänligt och kan enkelt integreras med andra verktyg som du använder i ditt arbete. Dessutom är systemet flexibelt och kan enkelt anpassas efter dina specifika behov, vilket gör det enkelt att hantera allt från enkla supportfrågor till komplexa ärenden. Med VisionFlow kan du se över hur alla dina ärenden hanteras och identifiera eventuella flaskhalsar eller problemområden.

Håller ni på med Offentlig Upphandling? VisionFlow hjälper till i era interna processer för att kunna samarbeta effektivare och  på så sätt kan ni lättare hålla koll på all information och alla aktiviteter som krävs för att garantera en lyckad upphandling med hög kvalité

Dashboard

Ärendehantering

Effektiv ärendehantering: VisionFlow är ett flexibelt ärendehanteringssystem som hjälper till att organisera, hantera och kommunicera alla ärenden effektivt, så att arbetsflödet flyter på. Ha full koll på ärendet från start till slut, se alla ändringar och statusar enkelt i systemet. Med VisionFlow kan du själv sätta upp ärendet med den information som är viktig för just ert arbete.

CRM

Mångsidig CRM: : Att hålla koll på alla kontakter är viktigt, Med VisionFlow kan du hantera alla kunder och kundinformation på ett och samma stället – både enkelt och effektivt.
Alla kundinteraktioner hanteras på en samlad plats oavsett vilket sammanhang som dialogen inleds. All inkommande kontakt från kunder samlas i samma system så att ni med enkelhet kan hantera all kommunikation och se till att inget faller mellan stolarna.

Företag

Kunskapsbas

Informativ kunskapsbas: Strukturera upp supporten med hjälp av våran kunskapsbas Det ger dig en enhetlig kvalité med all information samlad på ett och samma ställe. Kunskapsbasen underlättar för organisationer genom att göra supporten mindre personberoende och ger möjlighet för alla att dela kunskap mellan varandra.

Dokumenthantering

Smidig dokumenthantering
Att samla viktiga dokument på ett och samma ställa så alla behöriga med enkelhet kan komma åt det bidrar till ett mer effektiviserat arbetsflöde- Med VisionFlow kan du dessutom anpassa tillgängligheten för olika användargrupper och se historik för varje enskilt dokument  

Företag

Integration med VisionFlow

VisionFlow integrerar med andra verktyg som du använder i ditt arbete. Vi tror på att skräddarsy lösningar efter kundens behov och implementerar nya integrationer löpande. Detta ger dig friheten att välja vilka verktyg du vill använda för att skapa ett smidigt och effektivt arbetsflöde

Logotyp för Hedemora energi

”Vi valde VisionFlow dels för att det är så flexibelt, dels för att man kan arbeta med så många olika typer av ärenden i systemet och dels för att det finns så många olika typer av rättigheter man kan använda.”

Ida Sandnabba, Hedemora Energi, Tjänsteägare

Vill ni komma igång med VisionFlow redan idag?