Kommunägt serviceföretag

Avdelning

Affärsområden

Z

Favoritfunktioner

Projekthantering

Ärendehantering

Regler för automation

Soltak AB är ett företag som ägs tillsammans av fyra kommuner med syfte till att effektivisera och utföra administrativa stödtjänster inom affärsområdena ekonomi, lön, IT och projekt.

Vi har intervjuat servicedesk chef Robert Petersson och affärsutvecklare Jeanette Tolinsson på Soltak AB som har en molnbaserad version av systemet.

Läs mer om Soltak AB

Hur kom det sig att ni valde just VisionFlow?

”VisionFlow uppfyllde våra uppställda krav och kriterier för ett system samt låg helt rätt i kostnad. Vi såg också fördelar med att kunna utföra mycket förändringar i systemet själva. Dessutom fördelen med att Visionera är ett svenskt och något mindre företag vilket underlättar kommunikation och samarbete med leverantören.

Vi uppskattar att systemet i sig väldigt användarvänlighet och enkelt. Det är lätt att komma igång samt att använda och även förvalta.”

{

”Vi uppskattar att systemet i sig väldigt användarvänlighet och enkelt. Det är lätt att komma igång samt att använda och även förvalta.”

Robert Petersson och Jeanette Tolinsson

Soltak AB

Vilken är den bästa funktionen med VisionFlow?

Just nu använder vi framförallt projekthanteringen för alla förfrågningar om nya tjänster som kommer från våra kunder som vi hanterar i projektmodulen – från förslag till färdig leverans.

Kunskapsdatabasen är också en modul som vi just nu använder för att säkerställa att vi internt har samma information att lämna till våra kunder. På sikt räknar vi med att även ha en extern kunddatabas där vi kan hjälpa våra användare utan att de behöver kontakta oss.

Vi uppskattar också möjligheten att kunna dela in vår leverans under ytor, det hjälper till att skapa en tydlighet. Annars är regler också en annan favoritfunktion som för oss skapar möjligheter för automation. Nästa steg är att börja nyttja CMDB!”

 

Vilken är den största nyttan VisionFlow gör för er?

”VisionFlow är navet i alla våra stora processer och vi kan se att systemet ger flera fördelar och gör stor nytta för oss. För oss är överskådligheten bra samt samverkan mellan våra processer och att vi enkelt kan anpassa systemet efter våra behov är det som ger oss störst nytta.”

 

Om VisionFlow skulle vara ett djur, vilket djur skulle det då vara och varför just det djuret?

”Vi skulle säga en Leopard – snabb och smidig!” Det tackar vi på Visionera för och håller med om!

Med det tackar vi Robert och Jeanette på Soltak AB och hoppas på en fortsatt bra framtid tillsammans!

 

UPPHOVSRÄTTSORGANISATION

VÅRDFÖRETAG

FACILITY MANAGEMENT

Vill ni komma igång redan idag?