VisionFlow för

Industriproduktföretag

I takt med att företag och arbetssätt konstant är under utveckling tillkommer utmaningen att upprätthålla affärskontinuitet och förbli motståndskraftig. Den snabbaste vägen till framgång börjar med översiktlighet och spårbarhet av företagets produkter och tillgångar.

Produktutveckling

VisionFlow ser till att underlätta i produktutvecklingen genom, att använda ett sammanhängande system som stöder och effektiviserar arbetsflödet. VisionFlows är plattformen för produktens hela livscykel där alla medarbetare kan integrera med varandra samtidigt som de får en överblick av ändringar och framsteg som gjorts.

Asset management 

Med VisionFlow kan ni bygga en komplett databas med all inventering av era produkter, hårdvara eller mjukvara. Ni kan även koppla era tillgångar till ärenden, problem och ändringar samt avtal och leverantörer. Ni får även tillgång till en kraftfull Configuration Management Data Base (CMDB) som kan kopplas till de flesta verktyg för skanning, importering och insamlande av data.

Rapporter

Med VisionFlow kan du också skapa värdefulla rapporter med data som finns tillgänglig i plattformen. Du kan använda förinstallerade mallar eller skapa egna rapporter för att dela med dig av framsteg och åtgärder till projektledare, teamledare och kunder. Det ger dig en överblick över allt som händer i ditt projekt och hur du kan förbättra det.

Intern kunskapsbas

Gör det enkelt för supporten och användarna att hitta redan dokumenterad information. Med en kunskapsbas blir supporten mindre personberoedne och alla kan avlasta och dela kunskap mellan varandra.

Integration med VisionFlow

VisionFlow integrerar med andra verktyg som du använder i ditt arbete. Vi tror på att skräddarsy lösningar efter kundens behov och implementera nya integrationer löpande. Detta ger dig frihet att välja vilka verktyg du vill använda för att skapa ett smidigt och effektivt arbetsflöde. 

Logotyp för Woody Bygghandel

Den stora fördelen med VisionFlow för oss är att systemet är så mångsidigt och skalbart. Man kan göra så mycket i systemet: allt från ha koll på alla aktuella och historiska ärenden, ha koll på alla våra delägare, SLA:n och tjänster samt alla projekt vi är involverade i.

Mats Björklund, Applikations-specialist, Woody Bygghandel

Vill ni komma igång redan idag?