VisionFlow för

Energi och återvinning

I en bransch som utmärks av stora investeringar, höga miljökrav och ökad konkurrens, är det avgörande att ha tillgång till rätt ärendehantering. Det blir också viktigt att kunna öka sin produktivitet, för att skapa utrymme för affärsfokus och utvecklingsarbete.

Kundsupport & Helpdesk för energibolag

Kvalitativ kundsupport: VisionFlow hjälper dig att enkelt och smidigt samla supportärenden, tilldela och svara på dem. Med VisionFlow är det möjligt att ha konversationer för interna konversationer och separata konversationer med kund på ett och samma ärende. Detta gör att nödvändig information finns lättillgänglig för er att ta del av under era arbetsprocesser.

Projekthantering för energibolag

Spårning av projekt och onlinesamarbete: VisionFlow hjälper dig att arbeta utan gränser! Planera, kör och skala upp ditt optimala arbetsflöde på en samlad plattform. Alla ärenden hanteras lätt i ditt team och med slutanvändare, samla arbetade timmar med timers eller tidrapporter. VisionFlow hjälper dig att spåra ärenden och problem tillsammans, se dina ärenden/projekt som Gantt-diagram och skapa rapporter.

Kunskapsbas för energibolag

Gör det enkelt för supporten och användarna att hitta redan dokumenterad information. Med en kunskapsbas blir supporten mindre personberoende och alla kan avlasta och dela kunskap mellan varandra.

Få en överblick av alla ärenden och er supportprocess genom dashboarden

Skapa en gemensam dashboard för visualisering av alla ärenden för en snabb överblick av hur arbetet fortgår. Avgör själv vilken data som är viktig för just er att ha med på er dashboard. Alla användare har även en personlig dashboard där de kan få en mer specifik överblick över deras eget arbete och vilka ärenden de har fått tilldelade till sig själva. Våra dashboards är anpassningsbara med drag and drop widgets. 

Integration med VisionFlow

Vi tror på att skräddarsy efter kundens behov och implementerar nya integrationer löpande.

Hantera information och arbetsprocesser inom era huvudområden t.ex:

  • Elnät
  • Fjärrvärme
  • Renhållning
  • Stadsnät (fiber)
  • Vatten och avlopp

Beställningskatalog / webbshop

  • Koppling till affärssystem (CST/BFU) för fakturering och ha allt på samma ställe
  • Där kunder kan beställa produkter eller tjänster via webshop i supportportalen -t.ex:
   – Sophantering (hämtning)
   – Förbränning
   – Elnät (Nykund eller avslut)
   – Renhållningstjänster

Hantera mätare och annan teknisk utrustning

  • Platsinformation, address och/eller GPS
  • Inställningar
  • Serienummer
  • Annan teknisk information
  • Karta i Google Maps där man kan se alla mätare

CRM

  • Hantera kunduppgifter (privat/företag)
  • Hantera avtal, t.ex. för att kunna se:
   – Vika tjänster kunden köpt
   – Vilka serviceavtal som kunden har och när går de ut (slutdatum)
   – Vilka hyresavtal som kunden har och när går de ut (slutdatum)
   – Vilka leverantörer levererar vilka tjänster
   – Vilka leverantörsavtal är gällande och när går de ut
  • Hantera kontaktpersoner
  • Kundkommunikation (email, telefoni eller via supportcenter)

Projekthantering

  • Underhåll
  • Nyutveckling stadsnät
  • Nyutveckling Vatten och avlopp

  Hantera anläggningar

   • Adress
   • Anläggningsnummer
   • Ägare (Företag eller företag)
   • Information om kundens elmätare
   • Karta i Google Maps där man kan se alla fastigheter enkelt
  Logotyp för Hedemora energi

  ”Vi valde VisionFlow dels för att det är så flexibelt, dels för att man kan arbeta med så många olika typer av ärenden i systemet och dels för att det finns så många olika typer av rättigheter man kan använda.”

  Ida Sandnabba, Hedemora Energi, Tjänsteägare

  Vill ni komma igång redan idag?