VisionFlow för

Energi och återvinning

I en bransch som utmärks av stora investeringar, höga miljökrav och ökad konkurrens, är det avgörande att ha tillgång till rätt ärendehantering. Det blir också viktigt att kunna öka sin produktivitet, för att skapa utrymme för affärsfokus och utvecklingsarbete.

Ärendehantering

Kvalitativ kundsupport: Med VisionFlow kan du ha full kontroll över alla typer av ärenden som ligger, du kan med enkelhet delegera arbetsuppgifter och uppdatera status på dina ärenden. Med VisionFlow får du ett system som enkelt ger dig en överblick på allt det vitaktiga i varje projekt och ärende. Med effektiva verktyg för kommunikation och samarbeten integrerat i VisionFlow kan du chatta direkt med en kollega eller kund. Dessutom kan du skapa egna grupper och säkerhetsställa att alla team har en egen kommunikationskanal. Med VisionFlow får du också mail direkt i systemet med full spårbarhet över alla konversationer så att inget faller mellan stolarna.

Projekthantering för energibolag

Spårning av projekt och onlinesamarbete: Med VisionFlow kan du också hantera dina projekt och samarbeten helt obehindrat, med all information samlad på en och samma plattform kan du enkelt planera och skapa optimala arbetsflöden. Det går med enkelhet att se över alla projekt som ligger eller spåra olika ärenden med hjälp av Gnatt-diagamet och rapporter får du en överblick på hela projektet – från start till slut.
Se över teamets prestationer och håll koll på hur mycket tid varje projekt faktiskt tar, samla alla arbetade timmar direkt i VisionFlow och få ut fullskaliga tidrapporter.

Kunskapsbas

Strukturera upp supporten med hjälp av våran kunskapsbas Det ger dig en enhetlig kvalité med all information samlad på ett och samma ställe. Kunskapsbasen underlättar för organisationen genom att göra supporten mindre personberoende och ger möjlighet för alla att dela kunskap mellan varandra

Få en överblick av alla ärenden och er supportprocess genom dashboarden

Skapa en gemensam dashboard för visualisering av alla ärenden för en snabb överblick av hur arbetet fortgår. Avgör själv vilken data som är viktig för just er att ha med på er dashboard. Alla användare har även en personlig dashboard där de kan få en mer specifik överblick över deras eget arbete och vilka ärenden de har fått tilldelade till sig själva. Våra dashboards är anpassningsbara med drag and drop widgets. 

Integration med VisionFlow

VisionFlow integrarar med andra verktyg som du använder i ditt arbete. Vi tror på att skräddarsy lösningar efter kundens behov och implementerar nya integrationer löpande. Detta ger dig friheten att välja vilka verktyg du vill använda för att skapa ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

Hantera information och arbetsprocesser inom era huvudområden t.ex:

  • Elnät
  • Fjärrvärme
  • Renhållning
  • Stadsnät (fiber)
  • Vatten och avlopp

Beställningskatalog / webbshop

  • Koppling till affärssystem (CST/BFU) för fakturering och ha allt på samma ställe
  • Där kunder kan beställa produkter eller tjänster via webshop i supportportalen -t.ex:
   – Sophantering (hämtning)
   – Förbränning
   – Elnät (Nykund eller avslut)
   – Renhållningstjänster

Hantera mätare och annan teknisk utrustning

  • Platsinformation, address och/eller GPS
  • Inställningar
  • Serienummer
  • Annan teknisk information
  • Karta i Google Maps där man kan se alla mätare

CRM

  • Hantera kunduppgifter (privat/företag)
  • Hantera avtal, t.ex. för att kunna se:
   – Vika tjänster kunden köpt
   – Vilka serviceavtal som kunden har och när går de ut (slutdatum)
   – Vilka hyresavtal som kunden har och när går de ut (slutdatum)
   – Vilka leverantörer levererar vilka tjänster
   – Vilka leverantörsavtal är gällande och när går de ut
  • Hantera kontaktpersoner
  • Kundkommunikation (email, telefoni eller via supportcenter)

Projekthantering

  • Underhåll
  • Nyutveckling stadsnät
  • Nyutveckling Vatten och avlopp

  Hantera anläggningar

   • Adress
   • Anläggningsnummer
   • Ägare (Företag eller företag)
   • Information om kundens elmätare
   • Karta i Google Maps där man kan se alla fastigheter enkelt
  Logotyp för Hedemora energi

  ”Vi valde VisionFlow dels för att det är så flexibelt, dels för att man kan arbeta med så många olika typer av ärenden i systemet och dels för att det finns så många olika typer av rättigheter man kan använda.”

  Ida Sandnabba, Hedemora Energi, Tjänsteägare

  Vill ni komma igång redan idag?